<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Foto: LaLecq
Politiek

Regio Haaglanden biedt jeugdhulpaanbieders overbruggingscontract 2020

  Politiek

Tien gemeenten in de regio Haaglanden (H10), waaronder Voorschoten, hebben gesprekken gevoerd met de jeugdhulpaanbieders die een kort geding hadden aangespannen over de tarieven. Samen hebben ze in sneltreinvaart verkend onder welke condities de jeugdhulp in 2020 gecontinueerd kan worden. Nu hebben de tien regiogemeenten alle aanbieders een aanbod voor 2020 gedaan. "Het is goed dat de jeugdzorg ook vanaf 1 januari kan worden aangeboden. Dat is voor nu het belangrijkste", aldus Monique Lamers, wethouder Jeugd in Voorschoten.

Vier weken geleden heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in een zaak van enkele Jeugdhulpaanbieders tegen de 10 gemeenten die gezamenlijk de inkoop van de hoog)specialistische jeugdhulp doen. Op basis van onderzoeken naar de tarieven hadden de regiogemeenten voorgesteld om de tarieven voor deze periode bij te stellen. De voorzieningenrechter vindt dat gemeenten de tarieven niet voldoende uit kunnen leggen.

Vanwege het aflopen van de huidige contracten, lag de hoogste prioriteit van gemeenten en jeugdhulpaanbieders bij het zorgen dat kinderen en hun gezinnen hulp blijven krijgen ook na
december 2019. Uitgangspunt van het overbruggingscontract 2020 zijn de contractvoorwaarden 2018-2019, met indexering van de tarieven. De uitgaven aan jeugdhulp in de regio Haaglanden (circa 255 miljoen) stijgen hierdoor in 2020 met 15 miljoen euro bij een gelijkblijvende zorgvraag. 

Tegelijk met het regelen van de contracten vanaf 2020 zijn de gemeenten en de jeugdhulpaanbieders met elkaar in gesprek over de toekomstbestendige inrichting van de jeugdhulp voor de komende jaren. Voor dit gezamenlijke traject is eveneens belangrijk om onduidelijkheden uit het vonnis weg te nemen. De regiogemeenten hebben daarom een spoedappèl ingesteld naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter op 22 oktober jl. Dit spoedappèl moet bijdragen aan duidelijke en gezamenlijke uitgangspunten, zowel voor de gemeenten als de jeugdhulpaanbieders. Onduidelijkheden hierover zijn in niemands belang, helemaal niet in het belang van de jeugd die hulp nodig heeft".


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten