Afbeelding

D66: benut de kansen van nieuwe schoolgebouwen

Politiek Politiek

(Persbericht) D66 wil dat de gemeente de kansen die onderwijs biedt in Voorschoten beter benut. Die oproep deed D66-fractievoorzitter Adriaan Andringa donderdagavond tijdens een raadsvergadering, waarin werd gesproken over drie nieuwe schoolgebouwen in Voorschoten. “Het is goed dat we nu eindelijk hebben besloten dat er nieuwe schoolgebouwen gaan komen voor de Fortgensschool, de Nutsschool en de Emmausschool”, aldus Andringa. “Die scholen wachten al jaren op duidelijkheid. Wel vindt D66 het belangrijk dat we meer doen dan alleen gebouwen neer zetten. Onderwijshuisvesting gaat namelijk over veel meer dan bakstenen en behang alleen.”

Integraal Kindcentrum
De taken die een gemeente heeft op het gebied van onderwijs zijn beperkt. Eigenlijk gaat de gemeente alleen over het gebouw waarin les gegeven wordt. Toch kan je daarmee ook veel bereiken. Andringa: “D66 wil dat er gewerkt wordt aan scholen waarbij ook ruimte is voor andere functies. Denk bijvoorbeeld aan kinderopvang en maatschappelijk werk, zodat leerachterstanden sneller gesignaleerd worden en kinderen betere kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Of denk aan een podium dat buiten schooltijd gebruikt kan worden voor optredens van culturele verenigingen. En breng scholen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden bij elkaar, zodat kinderen een breder wereldbeeld krijgen dan omgang met alleen gelijkgestemden ooit kan bieden.”

Duurzame scholen
Ook als het gaat om duurzaamheid bieden schoolgebouwen kansen. “Groene schoolpleinen waarop kinderen groenten verbouwen, dragen bij aan bewustzijn rond gezond eten en verminderen wateroverlast”, aldus Andringa. “En zonnepanelen op een schooldak wekken niet alleen energie op, maar leren kinderen ook wat duurzame energie is. D66 heeft daarom, mede namens GroenLinks en de VVD, een voorstel ingediend om onderwijshuisvesting over meer dan klaslokalen alleen te laten gaan. Het is belangrijk dat we geld vrijmaken om te investeren in schoolgebouwen en daarvoor ook dekking vinden, maar dan moeten die investeringen ook een breder maatschappelijk doel dienen.” Het voorstel van D66 werd met veel steun aangenomen door de gemeenteraad.

Nieuws overzicht

Afbeelding
Nieuw bestuur Vereniging Noord Hofland en Frans Bakker erelid 11 uur geleden
Afbeelding
Veurs Lyceum doet mee aan Rijnlandcup 11 uur geleden
Afbeelding
VVD: Belangrijke stappen voor woningenbouw Voorschoten 20 uur geleden
Afbeelding
Archeo-workshop voor kinderen in Museum Voorschoten 20 uur geleden
Afbeelding
Wethouder Hubert Schokker start campagne 'Voorschoten gaat voor afval scheiden' 5 jun., 11:01 1