Foto: PvdA Voorschoten
Foto: PvdA Voorschoten

PvdA wil ‘mienskip’ bij denken over Regionale Energiestrategie

Politiek Politiek

(persbericht PvdA) Het Nederlandse landschap gaat de komende decennia op de schop. Inwoners moeten daarin een stem krijgen. Het gesprek over de Regionale Energiestrategie (RES) is in het hele land gaande. Ook in de RES-regio Holland Rijnland, waar Voorschoten deel van uitmaakt. 

Afgelopen donderdag besprak de gemeenteraad de ‘wensen & bedenkingen’ die raad en college aan de opstellers van het concept Regionale Energiestrategie meegeven. Een breed scala aan (kennis) instellingen, bedrijven, milieuorganisaties, het waterschap, bestuurders en gemeenteraden zijn betrokken geweest bij het ontwikkelen van de Regionale Energiestrategie. 

De concept RES laat zien dat maatschappelijke initiatieven een cruciale schakel vormen voor dossiers als warmte, energiebesparing en mobiliteit. De PvdA vraagt daarbij – gesteund door GroenLinks, CDA, D66, ONS, SP en Voorschoten Lokaal – in de nota ook aan te geven hoe gemeenten deze initiatieven kunnen ondersteunen. 

En als raad willen we meer informatie over het warmtenet, dat een belangrijke bijdrage moet leveren om in de vraag naar warmte te voorzien.In het najaar wordt het maatschappelijk gesprek gevoerd. 

Een belangrijke stap, maar hoe zorg je ervoor dat een brede groep inwoners daar op serieuze manier aan kan deelnemen? De Participatieve Waarde Evaluatie, ontwikkeld door Niek Mouter (TU-Delft), laat inwoners op de stoel van bestuurders zitten. Ze krijgen zo inzicht in de keuzeprocessen en kunnen meedenken over verschillende opties om de energietransitie vorm te geven. 

Inwoners worden zich bewust van schaarste (niet alles is mogelijk), de lastige keuzes die de gemeenten in Holland Rijnland moeten maken, en de voor-en nadelen van die keuzes. De methode is toegankelijk voor iedereen, niet alleen voor de groep mensen die in een volle zaal het woord durft te voeren. 

De regio Zuidwest Friesland is enthousiast over de methode, die voor draagvlak heeft gezorgd én inzichten heeft opgeleverd: ‘mienskip’ zoals de Friezen dat noemen. Inwoners hebben ruimte gekregen ideeën te spuien, binnen een ‘afgebakend speelveld’. De inspanningen van de inwoners hebben tot een advies aan de gemeenteraad geleid, die op basis hiervan een besluit neemt.   

Door de klimaatverandering moet Nederland worden voorbereid op de gevolgen van temperatuurstijging. Tegelijkertijd is het kabinet gehouden aan het klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent dat Nederland in sneltreinvaart moet verduurzamen, met behulp van alle denkbare hernieuwbare energiebronnen. Dat lukt alleen wanneer de overheid burgers in een vroeg stadium en op de juiste manier betrekt bij belangrijke ingrepen in het landschap.

Marjolijn Eshuis, PvdA-fractie (MEshuis@voorschoten.nl)

Informatie:

-  https://regionale-energiestrategie.nl, klik op regio Holland Rijnland.

- Het webinar Klimaatakkoord van 12 juni jl. zoomt in op ‘mienskip’: Samenwerken aan een betere wereld, van onderop www.klimaatakkoord.nl.

Nieuws overzicht

Afbeelding
Mis het niet: De Goed Voor Elkaar Show 2024! 3 uur geleden
Wethouder Paul de Bruijn kwam Imadeddine Hader van de Stichting Assalem feliciteren. Foto's: VSK
Het begin van een traditie: samen het Suikerfeest vieren 10 uur geleden 1
Afbeelding
Blijf langer sterk 13 uur geleden
De eerste Zonnebloemloten zijn verkocht door Zonnebloemvoorzitter Bert Dedden, aan burgemeester Stemerdink
Burgemeester Nadine Stemerdink koopt eerste Zonnebloemloten 17 apr, 15:04
Afbeelding
Voorschoten sluit aan bij Hollandse Plassen 17 apr, 13:42