<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Oppositie in de raad wil meer tijd voor besluit over Ambachts- en Baljuwhuis. Foto: VSK
Oppositie in de raad wil meer tijd voor besluit over Ambachts- en Baljuwhuis. Foto: VSK
Politiek

Oppositie: Wees zuinig op en zorgvuldig met ons unieke Ambachts- en Baljuwhuis!

  Politiek

(persbericht) Het Ambachts- en Baljuwhuis is een monument dat iconisch is voor de geschiedenis van Voorschoten. De voorgenomen verkoop ervan door het College heeft bij velen in het dorp vragen en twijfels opgeroepen. En die kritische toon - “een overhaast voornemen”- klonk volop door in de recente raadscommissie Burger & Bestuur.

Zelfs op de lijst van af te stoten panden in het financieel herstelplan van 2017 werd dit fraaie beeldbepalend pand uit de Voorstraat niet genoemd! Wat is dan de acute noodzaak om nu overhaast tot verkoop van dit unieke erfgoed en stukje DNA van Voorschoten te willen overgaan?

Woordvoerders van de gezamenlijke oppositiepartijen CDA, ONS, PvdA en Voorschoten Lokaal Sterk stelden in een recente vergadering van de raadscommissie Burger & Bestuur veel kritische vragen over het voorstel van het college. Die gingen over de wijze waarop het traject tot verkoop heeft plaatsgevonden, over het onderhandelingsresultaat en het zogenaamd duurzaam gewaarborgd zijn van de publieke functie ervan.

Deze fracties constateren voorts dat bij diverse culturele organisaties als de Voorschotense Kunstkring, de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten, Lokaal Erfgoed Platform weinig tot geen enthousiasme bestaat over deze opstelling van het college. Zij vinden verder dat de toekomst van het A&B Huis bovendien niet los gezien kan worden van het brede accommodatiebeleid, waarover binnen afzienbare tijd belangrijke besluiten worden verwacht.

Het college heeft, aldus deze fracties, in de vorig jaar gestarte onderhandelingen onvoldoende recht gedaan aan een door de gemeenteraad van juli 2019 unaniem overgenomen motie. Burgemeester Bouvy-Koene stelde toen terecht dat zij deze motie las als “onderzoek het vele en behoud het goede en geef ons als raad de gelegenheid om de discussie daarover te voeren”.
Maar de raad heeft nimmer de gelegenheid gehad om de principiële discussie te voeren of je het Ambachts- en Baljuwhuis überhaupt moet willen verkopen, of er geen te onderzoeken alternatieve opties bestaan, met hoeveel en welke partijen je het gesprek over een andere functie dan de huidige wilt voeren etc. Niet alleen de oppositie wil meer tijd om alsnog alternatieve mogelijkheden te onderzoeken, ook de VVD sloot zich hierbij aan waardoor er geen meerderheid meer bleek te zijn voor het voorstel van het college.

Het wachten is nu op een schriftelijke reactie van het college op de uitkomsten van de discussie in de commissie Burger en Bestuur. Het Ambachts- en Baljuwhuis is een zorgvuldige en niet overhaaste discussie meer dan waard!


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten