<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
<p>CDA raadslid Cees Bremmer</p>

CDA raadslid Cees Bremmer

(Foto: )
Persberichten Politiek

CDA: Voorschoten kan in regio nog zelfbewuster zijn!

  Politiek

(Persbericht)  “Vertegenwoordigers van de gemeente Voorschoten mogen zo nodig in regionaal verband nog zelfbewuster en assertiever opereren”. Dat stelde Cees Bremmer dezer dagen in bijeenkomsten van de commissie wonen, ruimte en groen (WRG) en gemeenteraad. “Laten de vertegenwoordigers van onze gemeente, of het nu collegeleden, raadsleden of ambtenaren zijn, zo zelfbewust mogelijk hun partijtje meeblazen. Er is niks mis met het zelfbewust opkomen voor de Voorschotense belangen in de verschillende samenwerkingsverbanden of gemeenschappelijke regelingen waarvan Voorschoten deel uitmaakt”, aldus Bremmer Hij doelde daarbij onder meer op organisaties zoals Holland Rijnland (HR),de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Holland Midden(RDOG) of de Omgevingsdienst West Holland (ODWH). 

Enkele in regionaal verband opgestelde strategische visies op het gebied van warmtetransitie, energiebeleid, mobiliteit en omgevingsbeheer kwamen tijdens recente bijeenkomst van de commissie WRG en gemeenteraad uitvoerig aan de orde.Dat de gemeente Voorschoten in sommige stukken nauwelijks of slechts zijdelings genoemd werd, was de CDA-fractie nogal opgevallen. Verder speelt voor deze fractie mee dat de kosten van deelname aan sommige regionale samenwerkingsvormen voortdurend stijgen. En dit terwijl gemeentelijke begrotingen door o.a. recente taakoverhevelingen van het rijk ( “decentralisaties”) toenemend onder druk staan. Daarbij komt dat veel beleidsstukken van dit type samenwerkingsgremia raadsleden vaak een op zeer laat moment bereiken. Dat geeft feitelijk weinig mogelijkheden om hierop dan nog invloed uit te oefenen. 

Met zijn oproep wilde Cees Bremmer nog eens een vinger leggen op een keerzijde van regionale samenwerking. Het vraagt voortdurende alertheid van college, gemeenteraad en ambtenaren om in regionaal verband goed bij de les te blijven voor het promoten van de Voorschotense belangen, zowel wat betreft het gewenste beleid als kostenbeheersing. Het CDA vindt het positief dat dit besef in de gemeenteraad en in de regio steeds sterker aanwezig is. En dat inmiddels maatregelen in ontwikkeling zijn, zoals bv. het ontwikkelen van “dashboards” met kerngegevens en een betere gecoördineerde voorbereiding door Voorschotense vertegenwoordigers in regionale gremia, juichte Bremmer verder toe.


&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=voorschotensekrant.nl&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;
Meer berichten