Afbeelding

Voorstel GroenLinks maakt versnelling nieuwbouw Fortgensschool mogelijk

Politiek Persberichten Politiek

(Persbericht) Op 9 november heeft de gemeenteraad voor de tweede keer het voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van de Fortgensschool goedgekeurd. Deze nieuwbouw is echt hard nodig. De kwaliteit van de school gaat namelijk achteruit en de kinderen zijn hier de dupe van. Bovendien heeft het College beloofd dat de nieuwbouw van de Fortgensschool uiterlijk 2026 wordt opgeleverd. Het is van groot belang dat de onderwijshuisvesting in het dorp op orde blijft.

Anderhalf jaar geleden was het voorbereidingskrediet ook al aangenomen nadat GroenLinks hier een amendement voor had ingediend. Helaas werd het toegezegde krediet naar achteren geschoven, waardoor er niet kon worden begonnen met het uitwerken van de plannen voor de nieuwbouw. 

Ook volgens de nieuwe begroting van 2024 zou het krediet pas in 2025 beschikbaar komen, waardoor er volgens de planning van voorbereiding en aanbesteding pas in 2027 zou kunnen worden gestart met de bouw van de school. 

De beoogde locatie voor de nieuwbouw is het terrein van het Cultureel Centrum. Doordat er ook plannen zijn voor de verhuizing van de activiteiten uit het Cultureel Centrum naar andere locaties, komt deze locatie uiterlijk in 2026 beschikbaar voor de nieuwbouw van de Fortgens met daarbij kinderopvang. 

Dankzij het nu aangenomen amendement van GroenLinks is het mogelijk volgend jaar al te starten met de uitwerking van de plannen en zo een snellere realisatie van de nieuwbouw te bevorderen. Of het college echt vaart wil maken met de nieuwbouw van de Fortgensschool zal blijken bij de binnenkort te bespreken plannen voor de onderwijshuisvesting

Nieuws overzicht

Afbeelding
Zeer muzikaal samenspel Pantelis Protopapas Quartet bij PJPJ Voorschoten 19 feb, 22:25
Jeroen van Dijken VVD Zuid Holland (l)  en Jaap Haubrich VVD Voorschoten.
VVD Voorschoten blij met toekomstig Lammenschansplein 19 feb, 22:22
Afbeelding
Ruim 100 zwemdiploma's uitgereikt in zwembad Het Wedde! 19 feb, 10:53 1
Afbeelding
PvdA en GroenLinks: Leegstand centrum bedreigt levendigheid dorp! 19 feb, 08:53 2
Afbeelding
Big Band komt naar Voorschoten! 17 feb, 14:45 1