Zwembad Het Wedde. Foto: VSK
Zwembad Het Wedde. Foto: VSK

Blue Cap Keurmerk voor zwembad Het Wedde

Sport Sport

Zwembad Het Wedde, en daarmee exploitant Sportfondsen Voorschoten BV, heeft onlangs het Blue Cap Keurmerk ontvangen. Zwembad Het Wedde heeft aangetoond te beschikken over een watercirculatiesysteem in de zwembadinrichting dat voldoet aan de hiervoor gestelde eisen van Stichting The Blue Cap Foundation voor veilige zwembadrecreatie. Hierbij wordt in het bijzonder rekening gehouden met de risico's op beknelling aan zwembadroosters.

The Blue Cap Foundation zet zich in voor veilige zwembaden. In 2010 verdronk Willem (12) op vakantie in Italië. Hij werd onder water vacuüm gezogen aan een rooster van het afzuigsysteem. Willem kon zelfs door drie volwassenen niet worden losgetrokken. Na het ongeval besloot zijn familie dat de veiligheid in zwembaden kritisch moet worden bekeken.

De wet- en regelgeving voor zwembaden is in Europa en in veel landen daarbuiten heel redelijk op orde. Zwembadbouwers, zwembadeigenaren, maar ook toezichthouders weten echter vaak niet hoe zij aan de wet kunnen voldoen. Zij onderschatten de risico's doordat zij de zuigkrachten aan roosters niet meten. The Blue Cap Foundation heeft speciale meetapparatuur ontwikkeld om zuigkrachten te bepalen en zo levensgevaarlijke roosters op te sporen. 

Met deze apparatuur is in het voorjaar van 2011 onderzoek gedaan in vakantieresorts in Turkije, Griekenland, Egypte, Italië en Frankrijk. Meer dan de helft van de onderzochte baden bleek levensgevaarlijk. In het najaar van 2011 heeft de stichting ook de situatie in Nederland onderzocht. In bijna alle onderzochte zwembaden werden zuigkrachten gemeten onder water, terwijl dit volgens de Nederlandse wet en de Europese zwembadnormen niet voor mag komen.

The Blue Cap Foundation is druk in gesprek met zwembadbouwers, de reiswereld en Nederlandse en Europese wetgevende instanties om hier wat aan te doen. De stichting werkt ook aan technische oplossingen om het vacuüm zuigen te voorkomen. The Blue Cap Foundation heeft geen winstoogmerk. De naam van de stichting verwijst naar het blauwe petje dat Willem vaak droeg.

Zwembadinspecties.nl onderzocht in 2019 de risico's op beknelling door vastzuiging van lichaams(delen) en lang haar in het Voorschotense zwembad. Het onafhankelijke inspectiebureau concludeerde dat het zwembad voldoet aan de eisen van het Blue Cap Keurmerk en daarom het Keurmerk in ontvangst mocht nemen.
The Blue Cap Foundation pleit al langere tijd voor het meten van beknellingsrisico's in zwembaden. Volgens de stichting is het de enige manier om de veiligheid van afzuigroosters en beknellingsrisico's in kaart te brengen. Er zijn op dit moment twee onafhankelijke inspectiebureaus die beknellingsrisico's in zwembaden kunnen meten volgens de richtlijnen van het Blue Cap Keurmerk.