<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Foto: Marjolein
Regio nieuws

Infoavond aanpak A4 en N14

Minister Van Nieuwenhuizen heeft tijdens een overleg met de regio's over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) besloten extra geld uit te trekken voor de aanpak van één van de grootste knelpunten op de wegen in Nederland: de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met N14 bij Den Haag. Op dinsdag 22 januari van 19.00 tot 21.00 uur is er daarom een informatiebijeenkomst in De Gouden Leeuw. 

De minister wil kijken naar een versnelling van dit project zodat de schop eerder de grond in kan en het knelpunt eerder is opgelost. De doelstelling van de verkenning is het verbeteren van de verkeersdoorstroming op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14. Als het verkeer op de A4 bij Leiden kan doorrijden, vermindert ook de drukte op de omliggende lokale en provinciale wegen.

Welke maatregelen worden er bekeken?
In de MIRT-Verkenning wordt een extra rijstrook nader gedetailleerd en aangevuld met infrastructurele maatregelen. Daarnaast worden verschillende maatregelen bekeken die moeten leiden tot een verbetering van de uitwisseling tussen de A4 en het onderliggende wegennet. Ook wordt gekeken naar de toepassing van maatregelen in het kader van Smart Mobility.

Het doel van de m.e.r.-procedure is om de milieueffecten in beeld te brengen en deze een plek te geven in de te maken afwegingen.

Wilt u actief meedenken over het project?
Wilt u actief meedenken met de verkenning door bijvoorbeeld deelname aan het participatieplatform? Dat kan. U kunt zich hiervoor aanmelden op www.A4burgerveen-N14.nl

Zienswijze indienen
Van donderdag 17 januari tot en met woensdag 13 februari 2019 kunt u een zienswijze indienen op het voornemen een m.e.r.-procedure te starten voor de Verkenning A4 Burgerveen – N14. In de MER worden de milieueffecten in kaart gebracht van mogelijke maatregelen ter verbetering van de doorstroming op de A4 tussen Knooppunt Burgerveen en de N14. In de bijlage leest u hoe u een zienswijze kunt indienen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert naast 22 januari nog twee informatiebijeenkomsten: op donderdag 24 januari in De Eendenkooi, Kooikersplein 1, 2382 EG Zoeterwoude en dinsdag 29 januari 2019 in Restaurant Tussen Kaag en Braassem, Regenboogweg 102, 2376 BH Nieuwe Wetering


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten