<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Regio nieuws

Antoniushove blijft, Bronovo in 2024 dicht

Ziekenhuis Antoniushove in Leidschendam blijft open. Dat maakt HMC vandaag bekend. HMC Bronovo wordt in 2019 omgevormd tot een weekziekenhuis voor poliklinische en planbare zorg. Uiterlijk 2024 zal de planbare zorg van HMC Bronovo worden verplaatst naar HMC Antoniushove. HMC Antoniushove wordt daarmee de locatie voor oncologie én planbare zorg. De poliklinische zorg zal vanaf dat moment worden aangeboden in HMC Westeinde en HMC Antoniushove. HMC Bronovo zal dan als ziekenhuis in de huidige vorm sluiten. 

De komende tijd zal de nieuwe koers voor de toekomst van HMC worden getoetst op (maatschappelijk) draagvlak en verder worden uitgewerkt met in- en externe
vertegenwoordigers. Zo worden inwoners uit de omgeving van alle HMC-locaties en omliggende gemeenten uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten. Aansluitend zullen aan dialoogtafels verdiepende gesprekken worden gevoerd met betrokken zorgverleners in de regio Haaglanden, vertegenwoordigers van gemeenten, wijkverenigingen en zorgverzekeraars. Met aandacht voor alle adviezen en suggesties die hieruit voortkomen en in afstemming met de formele medezeggenschapsorganen zal vervolgens een besluit over de nieuwe koers van HMC worden genomen. Toekomstige verplaatsingen van zorg tussen
HMC-locaties worden tijdig aan patiënten, inwoners en verwijzers gecommuniceerd. 

HMC Westeinde blijft, als ziekenhuis met één van de grootste spoedeisendehulpafdelingen (SEH) van Nederland, hét centrum voor acute en hoogcomplexe zorg. HMC Antoniushove zal de bestaande samenwerking met LUMC op het gebied van oncologie verder uitbouwen. Daarnaast zullen er diverse aanpassingen aan het gebouw plaatsvinden, waaronder uitbreiding van bedden en operatiekamers (OK's), maar ook de poliklinieken om uiterlijk 2024 plaats te bieden aan het centrum voor planbare zorg, zoals dat dan overkomt vanuit HMC Bronovo. In dit centrum voor planbare zorg zal dan de zorg op onderscheidende manier, met een hoog serviceniveau, worden gecontinueerd.
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten