<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Archieffoto. directeur Vlietland B.V. 
B. Carpentier Alting
Archieffoto. directeur Vlietland B.V. B. Carpentier Alting

Plannen Staatsbosbeheer betekenen kaalslag voor Vlietland

Voorschoten - De reactie van de directeur van Vlietland B.V., Bart Carpentier Alting, op de meest recente kapplannen van bomen in Vlietland zoals meegedeeld door Staatsbosbeheer (SBB) is desgevraagd:

"De zeer omvangrijke kapwerkzaamheden (10 % van de honderdduizenden bomen in Vlietland!) die beschreven staan in het persbericht van SBB gaan het aanzicht en de beleving van Vlietland ernstig schaden. Dit temeer omdat er de afgelopen jaren al zoveel massale bomenkap in Vlietland heeft plaatsgevonden. Betreurenswaardig en onbegrijpelijk is dat SBB weigert hierover inhoudelijk overleg te voeren met de direct bij Vlietland betrokkenen en de mensen die in de omgeving van Vlietland wonen. Uit de vele door mij ontvangen verontruste en vaak ook woedende reacties van mensen die inmiddels kennis hebben genomen van deze rigoureuze kapplannen van SBB blijkt dat men zich afvraagt of de voorgestelde kap werkelijk noodzakelijk is en waarom de eventueel noodzakelijke kapplannen niet gefaseerd uitgevoerd kunnen worden. Ook wil men betrokken worden bij de keuze voor nieuwe aanplant indien het onverhoopt komt tot het kappen van bomen.

SBB denkt helaas nog steeds te kunnen volstaan met het doen van mededelingen over zoiets belangrijks als het massaal kappen bomen en ander groen. De direct bij Vlietland betrokken organisaties moeten helaas constateren dat SBB keer op keer  in gebreke blijft op een redelijke en maatschappelijk verantwoorde wijze te communiceren en overleggen met de omgeving waarin men werkt.

Men blijkt geen lering te hebben getrokken uit de grote publieke verontwaardiging die ontstond toen SBB vorig jaar zonder enig overleg botweg aankondigde massaal essen te gaan kappen in Vlietland. Doordat direct betrokkenen en inwoners van gemeenten in de omgeving van Vlietland massaal in opstand kwamen tegen de betreffende kapplannen en dat aanleiding gaf tot veel publiciteit, moest SBB deze massale kapplannen -mede op basis van adviezen van ingeschakelde boomdeskundigen- intrekken en vervangen door een veel bescheidener kap- en snoeiplan.

Het gebrek aan communicatie en informatievoorziening van SBB over de enorme kaalslag in Vlietland die het gevolg zal zijn indien de huidige kapplannen van SBB doorgaan zal waarschijnlijk opnieuw een storm van protest opleveren. Hopelijk zal het bestuur van de provincie Zuid-Holland -als opdrachtgever van SBB inzake het onderhoud van de openbare delen van Vlietland- bewerkstelligen (evenals men dat heeft gedaan bij de door SBB beoogde essenkap) dat er alsnog op een open en transparante wijze overleg gevoerd gaat worden met alle belanghebbenden over de kapplannen van SBB waarbij men open zal staan voor contra expertise!"


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten