<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl

Toekomst Ambachts en Baljuwhuis binnenkort op agenda commissievergadering

De resultaten uit de dorpsdialoog die dinsdag 29 oktober werd gehouden in het Bondsgebouw kreeg een vervolg tijdens het vragenuurtje in de raadsvergadering van 31 oktober.

Het college zal verder op de ontwikkelingen met betrekking tot de toekomst van het Ambachts en Baljuwhuis ingaan tijdens de komende commissie vergadering waar dit onderwerp op de agenda zal staan, was het antwoord aan Ad de Graaf, fractievoorzitter PvdA, op zijn vraag of het college al een reactie kan geven over de inbreng van de deelnemers die avond. De Graaf verzocht het college ook inzicht te geven in de exacte juridische voorwaarden van de huurovereenkomst,  over de huurovereenkomst en de voorwaarden en het onderhoud van het pand. Sjoerd van den Dool (VVD) voegde er aan toe dat de VVD graag wil weten in hoeverre het proces onomkeerbaar is, omdat de overleggen met de exploitant al zo ver zouden kunnen zijn dat er sprake kan zijn van een eis tot schadevergoeding bij het niet doorgaan van de te sluiten overeenkomst  Bovendien wil de VVD geïnformeerd worden over de marktconforme prijs, hoe weet je zeker dat de prijs marktconform is als er geen sprake is van een openbare verkoop. Erik Maassen (SP) wil graag meer informatie hoe de publieke functie voor het pand behouden kan blijven.

Wethouder Cramwinckel is van mening dat het proces zeker niet onomkeerbaar is, 'bij alle gesprekken hierover heb ik steeds het voorbehoud gemaakt dat dit proces niet onomkeerbaar is, juridisch zijn wij nergens aan gebonden. Voor wat betreft het bepalen van een marktconforme prijs laat Cramwinckel weten dat het college daarin wordt geadviseerd door drie makelaars/taxateurs. 'Van belang is dat wij nu niet verder discussiëren over het contract met de exploitant maar over de publieke functie voor het pand in de toekomst', zegt de wethouder.

Zie ook: https://vsk.pubble.nl/redactie/artikel/32348#p=Internet20016

Voor het verslag van de bijeenkomst in het Bondsgebouw op 29 oktober


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten