<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Foto: VSK
Regio nieuws

Ambachts- en Baljuwhuis niet gegund aan Jos Kriek

Onlangs kreeg Jos Kriek, eigenaar van Restaurant Floris V in het Ambachts- en Baljuwhuis en al 18 jaar huurder, te horen dat de keus bij de openbare verkoop van het pand niet op hem en de plannen voor een boutiquehotel is gevallen. Wie het wel is geworden, weet ook Kriek niet. Navraag leert dat de gemeente die naam later dit jaar bekend maakt, als de raad zich er over heeft uitgesproken. 

Kriek is zwaar teleurgesteld. ‘We zijn er nu drie jaar mee bezig en al ons werk, en het geld dat we er in hebben gestoken, is voor niets geweest.’ Jos wilde in het pand een boutiquehotel vestigen met 12 kamers. Daarvoor wilde hij het monumentale pand kopen, verbouwen en verduurzamen. Door achterstallig onderhoud zou dat flink in de papieren gaan lopen maar dat had Jos er voor over, hij verkocht er zelfs zijn huis voor. 

‘Het grote probleem was de openbare functie zoals neergelegd in het legaat van Jonkheer Steengracht. Dat moesten we in stand houden en er moest ook plek blijven voor de Voorschotense Kunstkring. Dat hebben we allemaal in goed overleg opgelost.’ 

Ook het college van burgemeester en wethouders wilde meegaan in de plannen van Jos Kriek. Tot de raadsvergadering in oktober vorig jaar. Een meerderheid van de raad met onder andere de VVD, stemde tegen: ‘niet vanwege de plannen maar vanwege de procedure’. Er moest een openbare verkoop komen. De gemeente stelde daarop een expertteam samen om procedure te begeleiden. Medio februari kwam er een biedboek met randvoorwaarden. Vier partijen schreven zich in. Het expertteam heeft daaruit een voorstel gemaakt dat aan het college en de raad wordt voorgelegd. Maar de keus is dus niet op Jos Kriek gevallen.

‘Ik vreesde al dat het mis zou gaan toen de VKK plotseling te horen kreeg dat ze weg moest van de zolder. Op 1 september moet de ruimte leeg worden opgeleverd. Terwijl dat in onze onderhandelingen juist een voorwaarde was voor verkoop. Hoe de toekomst er uit gaat zien weet ik ook niet. Kunnen wij als huurder het restaurant voortzetten? Dat is nog maar de vraag. Hoe zit het met de uitgaven die ik al gedaan heb? Tienduizenden euro’s, en naar nu blijkt, weggegooid geld. Zolang ik niet weet wie de nieuwe eigenaar is, staat alles weer stil. Ik heb er weinig vertrouwen in maar misschien komen we er samen wel uit. De toekomst zal het leren.’

Jos is wel benieuwd wat de gemeenteraad gaat besluiten. ‘Er is mij verteld dat er een beter plan ligt maar de voorwaarde voor ruimte voor de VKK is blijkbaar al losgelaten en hoe zit dat met de openbare functie van het Ambachtshuis? Het legaat was eerder leidend, blijft dat? En wat gaat er gebeuren met het pand? Komt er toch een boutiquehotel in? Zo ja, dan vraag ik me af waarom ik het niet geworden ben. Zou het aan ons bod liggen? Er werd een marktconforme prijs gevraagd en wij hebben meer geboden dan de taxatiewaarde. Bovendien heeft de raad aangegeven dat de prijs niet doorslaggevend zou zijn, het ging om de plannen. Daarom is het des te vreemder dat de VKK nu toch weg moet. De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad is op 7 oktober. Pas dan komt er meer duidelijkheid.’

Hij heeft zich er inmiddels bij neergelegd. ‘Ik weet van mezelf dat we er alles aan gedaan hebben. 18 jaar lang is aan alle verplichtingen voldaan, klein intern onderhoud uitgevoerd en onze plannen aangepast aan de wensen van verenigingen, inwoners en politiek maar het houdt een keertje op. Aan een dood paard trekken, heeft weinig zin!’


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten