<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Foto: VSK
Politiek

Openbare verkoop AB-huis gaat door

  Politiek

Een meerderheid in de raadscommissie Burger & Bestuur bleek donderdagavond voor een openbare verkoopprocedure van het Ambachts- en Baljuwhuis te zijn. De gemeenteraad zal op 5 november het definitieve besluit nemen. Opvallend is dat de raad eerder een marktconforme prijs eiste maar in deze nieuwe procedure meer kiest voor een goede prijs-kwaliteit verhouding. 

Dat betekent dat als een nieuwe koper een goed plan heeft waarin de publieke functie gewaarborgd wordt, de prijs wellicht wellicht een minder belangrijke rol speelt. Wethouder Marcel Cramwinckel verwacht dat commerciële partijen maar ook ideële organisaties belangstelling zullen hebben. ‘Zoals de Vereniging Hendrick de Keyser (behoud historische waardevolle huizen) en de Stichting Monumentenzorg.’ De wethouder gaf aan dat ook de Voorschotense Herensociëteit met een plan bezig is. 

Ook de huidige huurder, Jos Kriek, kan mee doen in de openbare procedure. Zijn plannen voor een boetiekhotel werden vooralsnog afgewezen omdat de raad meerdere partijen bij de verkoop wil betrekken. In een eerdere reactie gaf Kriek aan ‘niet nog een keer die hele procedure te willen doorlopen.’ Hij houdt wel het huurcontract van Restaurant Floris V aan. Dat contract loopt nog tot oktober 2023 met een jaar opzegtermijn. Als huurder heeft hij er recht op om het contract te verlengen. 

Partijen waren het er wel over eens dat de onderhandelingen met Jos Kriek veel te lang hebben geduurd met een, voor de huurder, zure uitkomst. ‘Er is te veel tijd verloren gegaan’, was de mening. Het CDA en de VVD wezen hiervoor naar het college. ‘De wethouder heeft te laat ingegrepen’, aldus CDA-fractievoorzitter Zoetemelk. En VVD’er Van den Dool vond: ‘wij konden niet duidelijk zeggen wat wij wilden.’

Albert Deuzeman van GroenLinks was hier niet mee eens. ‘Er is regelmatig over het onderwerp gesproken.’ Erik Maassen van de SP wees op de maatschappelijke onrust die er nu is. ‘Kijk naar de reactie van de Ondernemersvereniging OVV en de Voorschotense KunstKring.’ Over het aanbod van de OVV om te bemiddelen tussen huurder Jos Kriek en de politiek, werd verder niet gesproken. Wel kwam de waarschuwing van de ondernemers dat deze gang van zaken niet alleen de beoogde koper maar ook de gemeente veel geld kost, onder de aandacht. 

Wethouder Cramwinckel wil door met het onderwerp. ‘Vanuit de samenleving komt regelmatig de vraag om de knoop door te hakken.’ Zodra de raad in november akkoord is, wordt de procedure gestart. De toekomstige verkoper moet zich wel aan diverse randvoorwaarden houden. Zo is er een ‘anti-speculatie-beding’, als het pand verkocht wordt moet het eerst aan de gemeente worden aangeboden, neemt de koper het pand over in de staat zoals het is en moet het legaat uit 1912 waarin de publieke functie is vastgesteld, altijd worden gerespecteerd.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten