Afbeelding
Foto: Dutch Lake Residence

Buren van Vlietland kritisch op bebouwing

Algemeen Regio nieuws

De ‘Buren van Vlietland’ zijn kritisch op het ontwerp bestemmingsplan “Doorontwikkeling Vlietland Noord”. Zij schreven hun zienswijze aan de gemeente Leidschendam-Voorburg: 

‘In de aankondiging wordt vermeld dat het plangebied bestaat uit twee delen en dat het “maatschappelijk rendement” wordt vergroot. Het is onduidelijk wat hier met maatschappelijk rendement wordt bedoeld. Wel is duidelijk dat er aanzienlijke wijzigingen plaatsvinden t.o.v. het vigerende bestemmingsplan Vlietland Noord uit 2005.Verder is het zeer onduidelijk wat de (juridische) status van het nieuwe plan t.o.v. het plan uit 2005 is. Bijvoorbeeld de term “doorontwikkeling” in deze is verwarrend en in het bestemmingsplanjargon o.i. nieuw.

In de memorie van toelichting van het vigerende bestemmingsplan werd vermeld dat het bestemmingsplan met opzet gedetailleerd was uitgewerkt om discussies in de toekomst te vermijden. Derhalve verbaast het ons dat nu toch weer wijzigingen worden voorgesteld.

Het plangebied is verkleind tot 23 hectare en bestaat uit twee delen. Wat er met de rest van het bestemmingsplan gebeurd is onduidelijk terwijl het een en ander toch onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Het streekplan van de provincie geeft aan dat het gebied de status “groene buffer” beschermingscategorie 2 heeft. Dit betekent dat in het plan gebied beperkt mag worden bebouwd i.c. bebouwd tot een oppervlakte van 11.500 m2. De voorliggende plannen van de projectontwikkelaar laten een bebouwd oppervlakte zien van 31.500 m2 (woningen, veranda’s, aanlegsteigers). De plannen zijn dus een overschrijding van de norm met 200%.

Het maatschappelijk rendement van het recreatiegebied zou gebaat zijn bij het nieuwe plan. Onduidelijk is welk rendement hier wordt bedoeld. Wij stellen vast dat er geen degelijk onderzoek is uitgevoerd om deze stelling te onderbouwen en dat deze stelling wordt gevoed door persoonlijk indrukken en belangen van een enkeling. De droom van een enkeling is nog niet de droom van de regio en zeker niet de droom van de huidige recreanten in het gebied.

Wat ons verder opvalt is dat er weinig aandacht wordt besteed aan de gevolgen van het plan voor de naaste omgeving en de regio als geheel. Na 17 jaar sinds het vaststellen van het vigerende bestemmingsplan is er veel veranderd. Corona heeft daar nog een schepje bovenop gedaan. De behoefte aan dagrecreatie in onze regio (de randstad) was al groot maar is de laatste tijd enorm toegenomen. De rapporten ter ondersteuning van het nieuwe bestemmingsplan zijn of gedateerd of zeer globaal. Wij missen gedegen onderzoek die horen bij een plannen als deze. Met name de onderzoeken naar de gevolgen voor de flora en fauna en de gevolgen voor het milieu als geheel zijn nauwelijks onderzocht. Het is duidelijk te merken dat de projectontwikkelaar zelf het nieuwe plan heeft samengesteld en dat de gemeente de regie uit handen heeft gegeven. Een bedenkelijke ontwikkeling. 

Verder is het onduidelijk wie nu de dagrecreatie gaat versterken. Wij zijn bang dat de dagrecreatie het kind van de rekening wordt. Wij schatten in dat de kosten voor de aanpassing van de infrastructuur, de aanleg van parkeerterreinen en de aanleg van het nieuwe zandstrand met ligweiden langs de A4 € 15.000.000 tot € 20.000.000 gaat kosten.

GroenLinks, PvdA en D66 schreven in een persbericht gisteren zich ook zorgen te maken over de plannen. Eigenaar van Vlietland, Bart Carpentier Alting, reageerde via deze website

Nieuws overzicht

Afbeelding
Zeer muzikaal samenspel Pantelis Protopapas Quartet bij PJPJ Voorschoten 19 feb, 22:25
Jeroen van Dijken VVD Zuid Holland (l)  en Jaap Haubrich VVD Voorschoten.
VVD Voorschoten blij met toekomstig Lammenschansplein 19 feb, 22:22
Afbeelding
Ruim 100 zwemdiploma's uitgereikt in zwembad Het Wedde! 19 feb, 10:53 1
Afbeelding
PvdA en GroenLinks: Leegstand centrum bedreigt levendigheid dorp! 19 feb, 08:53 2
Afbeelding
Big Band komt naar Voorschoten! 17 feb, 14:45 1