Afbeelding

Patricia Kortekaas nieuwe fractievoorzitter van CDA-Voorschoten

Algemeen Persberichten Politiek

Persbericht CDA-Voorschoten

Patricia Kortekaas is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA-Voorschoten

In die rol is zij opvolger van René Zoetemelk, die onlangs door de Voorschotense gemeenteraad met brede steun in het nieuwe college van VVD, Voorschoten Lokaal en CDA tot wethouder werd gekozen.

Patricia Kortekaas heeft in een lange reeks van jaren op allerlei vlak haar sporen in de Voorschotense gemeenschap verdiend. Op meerdere terreinen zette zij zich in als vrijwilliger. Verder maakte zij in de jaren 2002-2010 eerder deel uit van de raad van Voorschoten. De CDA-fractie is er zeer mee ingenomen, dat Patricia met haar hechte wortels in de Voorschotense samenleving, Rene Zoetemelk wil opvolgen. En dat zij samen met haar fractieteam invulling wil geven aan het coalitieakkoord “Voorschoten in verbinding vooruit”. 

Duurzaamheid en rentmeesterschap zijn CDA-waarden waarmee Patricia als geen ander vertrouwd is. De 7 V’s waarvoor het CDA de afgelopen raadsverkiezingen

de kiezers steun vroeg, te weten Voorschoten, Vertrouwen, Voorzieningen, Verbinding, Verenigingen, Veiligheid en Verduurzaming wil zij in haar nieuwe rol

als basis hanteren en uitdragen.

Afdeling en fractie van het CDA-Voorschoten zijn René Zoetemelk bijzonder dankbaar voor zijn jarenlange inzet als fractievoorzitter. En twijfelen er niet aan dat hij ook als wethouder met veel verve en inzet de Voorschotense gemeenschap zal dienen.