De Bomenbond, afdeling Rijnland, bekeek de bouwplannen voor recreatiegebied Vlietland
De Bomenbond, afdeling Rijnland, bekeek de bouwplannen voor recreatiegebied Vlietland Foto's: John van Bezouw

Bomenbond bekijkt plannen Vlietland

Algemeen Regio nieuws

De deelnemers aan de door de Bomenbond Rijnland georganiseerde wandeling zondagochtend door recreatiegebied Vlietland, waren het over één ding roerend eens: doodzonde als hier gebouwd zou gaan worden. ‘Niet alleen voor de bomen maar ook voor het aanwezige dierenleven! De Rijnlandroute heeft al zoveel schade aangericht en dan zou dit er ook nog bij komen.’ 

Het plan is om 222 recreatiewoningen in het gebied te bouwen. Een petitie tegen de bouw, opgezet door het Burgerinitiatief Vlietland, is inmiddels al 17.000 keer getekend. ‘Dat geeft aan hoe weinig draagvlak dit villaplan heeft en hoeveel mensen er nu opstaan om de natuur, rust en ruimte in Vlietland Noord te behouden’, vertelt Mirjam Ros, één van de initiatiefnemers van de petitie. ‘De groep geschrokken en bezorgde burgers breidt zich nog steeds uit met mensen die ook niet willen dat er iets boven onze hoofden wordt besloten wat we helemaal niet willen. Wij vragen de politiek om een integrale heroverweging van dit sterk gedateerde - nota bene al 17 jaar (!) oude - plan. Dit in het licht van deze uitdagende tijd met klimaat-, woon-, natuur- en stikstofcrisis. Er zijn te veel onbeantwoorde vragen. Voor welk probleem is dit plan eigenlijk een oplossing? Wie wordt hier beter van? Wat staat er precies te gebeuren? En hoeveel publiek belastinggeld van ons allemaal gaat er naar dit private initiatief? Dat willen we graag weten voordat er overhaast iets besloten dreigt te worden wat niet meer past in de huidige snel veranderende tijd.’

Hoe een en ander juridisch in elkaar zit is niet zo makkelijk. ‘Het gebied is eigendom van de provincie’, weten Ed Krijgsman en Sonja Noot, respectievelijk voorzitter en bestuurslid van de Vereniging Vrienden van Vlietland. ‘De provincie staat achter de plannen en ook de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg was destijds positief. Het te bebouwen gebied is echter in erfpacht gegeven aan Vlietland B.V. die het op haar beurt weer in erfpacht heeft gegeven aan de gelegenheidscombinatie Dutch Lake Residence en ook dat is weer onderverdeeld in aparte onderdelen, kom daar nou maar eens uit.’ 

De Vereniging Vrienden van Vlietland maakte in 2005 al bezwaar. ‘In eerste instantie wonnen we bij de Raad van State maar in een tweede zitting verloren we. De oorspronkelijke plannen waren veel uitgebreider. Het gaat nu over een wijziging van de plannen uit 2010 maar wij vinden dat de situatie inmiddels zo gewijzigd is, dat de plannen sowieso achterhaald zijn.’

Maar het ging deze zondag over de natuur. Interim-voorzitter van Bomenbond Rijnland is Voorschotense Monique Lamers. ‘Deze wandeling hebben we vooral uitgezet om te kijken naar de natuurwaarden. Daarom hebben we Hans van Daalen, onafhankelijk bomendeskundige, gevraagd de wandeling te begeleiden. De komende weken gaan we bekijken in hoeverre we betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van het gebied en wat er nog mogelijk is om tegen te houden.’

‘Van nature groeide er in het gebied een bos van Essen en Iepen’, vertelt van Daalen. ‘Dit bos is al eeuwen geleden verdwenen door ontbossing om plaats te maken voor weides. Bij niets doen zou dit bos vanzelf weer terug moeten komen. Of dit nog steeds zo is, is zeer onzeker nu er de nieuwe ziektes zijn als iepenziekte en essentaksterfte. Herplant met deze soorten heeft dus een grotere kans om te mislukken. Er staan nu met name Wilgen en dat is een waardevolle boom voor schimmels, insecten en vogels. Haal je die weg, dan verdwijnt ook het dierenleven.’ 

De scan die enige tijd geleden gemaakt is om het dierenleven in het gebied in kaart te brengen, krijgt van hem geen goedkeuring. ‘Die is in februari uitgevoerd, dan vind je in ieder geval geen vogels . Neem alleen al de rietvogels, die komen pas in april en waren er dus niet in februari . Het overige wildleven ligt in die tijd in winterslaap dus dat rapport kan wat mij betreft zo de prullenbak in. Kom maar eens terug in mei, dan kan ik veel meer laten zien. Ook de vele vleermuizen die hier zitten. Natuurlijk kun je vleermuizenkasten plaatsen en dan komen ze wel terug maar als je hun leefgebied weghaalt, kunnen ze niet meer foerageren en trekken ze alsnog weg.’

En de herplantplicht? Die vraag levert hoongelach op. ‘Het duurt tientallen jaren voordat die bomen weer net zo groot zijn als nu, als het al lukt. Kijk maar naar de Rijnlandroute bij de N206. Die bomen slaan helemaal niet aan en staan te verrotten. Echt een gemiste kans.’

Op 23 september is er een informatiebijeenkomst voor de betrokken gemeenteraden en de provincie met de ontwikkelaar en exploitant. De initiatiefnemers van de petitie zijn het niet eens met het voorgenomen besloten karakter daarvan. ‘Het moet juist voor iedereen openbaar zijn zodat we dit democratische proces kunnen volgen en onze vragen beantwoord worden’, zegt Mirjam Ros. ‘Zeker als de ontwikkelaars hier wel bij mogen zijn. Wij zijn op het moment bezig om ervoor te zorgen dat de bijeenkomst in ieder geval digitaal voor iedereen te volgen is.’ 

Naar verwachting wordt een besluit over de plannen in het vierde kwartaal van dit jaar genomen door de gemeente Leidschendam-Voorburg. Wanneer precies is nog niet bekend.

Afbeelding
Afbeelding

Nieuws overzicht

Afbeelding
VKK-jubileumconcert De Vliegende Hollander 14 uur geleden
Oude Stationslaantje.
Geen flexwoningen maar permanente bouw Oude Stationslaantje 23 uur geleden
Afbeelding
Bloed, zweet en tranen bij oefening Corbulotunnel gisteren
Afbeelding
Grote oefening in Corbulotunnel 23 mei, 12:46
Afbeelding
Asfaltwerkzaamheden op diverse plekken in het dorp 23 mei, 12:37