Afbeelding

Burgerinitiatief Vlietland stelt gemeente Leidschendam-Voorburg in gebreke

Algemeen Regio nieuws

(persbericht) Het burgerinitiatief Vlietland deed al op 22 december 2022 een verzoek op basis van de Wet open overheid om inzage te krijgen in het advies dat de huisadvocaat gaf over de mogelijkheid tot het bevriezen van het nieuwe bestemmingsplan voor natuur- en recreatiegebied Vlietland met onder andere de bouw van 222 recreatiewoningen. Dat verzoek werd afgewezen, waarop het burgerinitiatief in bezwaar ging. Eind juni werd het bezwaar behandeld door een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Twee maanden later is er nog steeds geen advies noch besluit op ons bezwaar. Het burgerinitiatief heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg daarom nu in gebreke gesteld.

Waarom inzage in het advies van de huisadvocaat?
Het burgerinitiatief Vlietland stelde bijna een jaar geleden voor om het nieuwe bouwplan voor Vlietland een jaar op te schorten via een zogeheten voorbereidingsbesluit. Dit geeft de mogelijkheid om een jaar lang de tijd te nemen een nieuw plan te maken. Tijdens dat jaar kan dan ook de participatie plaatsvinden die tot nu toe bij deze plannen nooit heeft plaatsgevonden. Het college gaf in een juridische notitie aan dat het bevriezen van het plan niet mogelijk is. Dat advies was getoetst door La Gro van Geelkerken, de huisadvocaat van de gemeente. Het burgerinitiatief wil het advies van de huisadvocaat graag inzien om de juridische onderbouwing te kunnen begrijpen. Het college weigert die inzage.

Invloed op second opinion
Alle onduidelijkheid rondom de kwestie van het bevriezen van het plan bewoog de gemeenteraad ertoe om een second opinion aan te vragen bij een onafhankelijke advocaat. De opdrachtverstrekking aan die advocaat verliep echter bijzonder rommelig. En door inmenging van de ambtenaren die ook betrokken waren bij het opstellen van de oorspronkelijke collegenotitie - de first opinion - was van een echt onafhankelijk advies en een zuivere en onafhankelijke second opinion al snel geen sprake meer. 

De first opinion is meegenomen in de second opinion, waardoor dat advies nu óók geheim is. Wordt de first opinion openbaar gemaakt op advies van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie? Dan is de second opinion daarmee ook openbaar. Er hangt dus nogal wat van dit besluit op bezwaar af.

Besluit door de raad over openbaar maken second opinion
Maar het zal het dossier Vlietland niet zijn als er niet nog ergens een twist zat. Het college van B&W doet er werkelijk alles aan om te voorkomen dat er ooit iets naar buiten komt van de first of second opinion. Tijdens de raadsvergadering van 26 september aanstaande wordt namelijk besloten over een verzoek tot opheffing van de geheimhouding van de second opinion. Dat verzoek is volgens raadsgriffier Ita Joosten ontstaan toen het burgerinitiatief via een ander Woo-verzoek ook om inzage in deze second opinion vroeg. Hoewel op een - geheime - vergadering op 11 juli besloten zou zijn dat dit advies ook geheim is, was dat blijkbaar niet officieel genoeg. Dat besluit moet via een nieuw besluit al dan niet bekrachtigd worden.

Oproep aan de raad
Mocht er besloten worden tot geheimhouding op 26 september, dan vraagt het college van B&W de raad volgens een bericht in Vlietnieuws om die geheimhouding op te leggen op alle “lopende en toekomstige procedures in bezwaar en (hoger) beroep dan wel civiele procedures”. Ze lijken er daarmee op aan te sturen dat zelfs als de bezwaarschriftencommissie positief adviseert - of al geadviseerd heeft - over openbaarmaking van de first opinion, deze toch geheim blijft. Daarom pleit het burgerinitiatief voor het volgende:

- Maak het advies van de onafhankelijke bezwaarcommissie bekend
- Besluit op het bezwaar van het burgerinitiatief met betrekking tot de first opinion.
- Besluit als raad pas over geheimhouding van de second opinion als duidelijk is hoe de bezwaarschriftencommissie over het openbaar maken van de first opinion adviseert.

Naar de rechter
Het burgerinitiatief weet niet waar de vertraging bij het besluit op het bezwaar over het openbaren van de first opinion zit. Is de commissie er nog niet uit? Of is die er wel uit en ligt het als pre-advies inmiddels al bij het college? Wil het college eerst dat de raad de stukken geheim verklaart, zodat ze een reden hebben om het advies van de bezwaarschriftencommissie niet over te nemen? Op dat laatste begint het inmiddels wel te lijken. Het college hoeft het advies van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie niet over te nemen, maar dit is wel gebruikelijk. Ligt er echter een besluit tot geheimhouding van de raad? Dan wordt het makkelijker voor het college van B&W om toch tegen dat advies van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie in de first opinion geheim te houden.

Met de ingebrekestelling heeft het burgerinitiatief de gemeente gevraagd binnen 2 weken alsnog een besluit te nemen. Gebeurt dit niet? Dan volgt een gang naar de rechter.

Nieuws overzicht

Afbeelding
Zeer muzikaal samenspel Pantelis Protopapas Quartet bij PJPJ Voorschoten gisteren
Jeroen van Dijken VVD Zuid Holland (l)  en Jaap Haubrich VVD Voorschoten.
VVD Voorschoten blij met toekomstig Lammenschansplein gisteren
Afbeelding
Ruim 100 zwemdiploma's uitgereikt in zwembad Het Wedde! 19 feb, 10:53 1
Afbeelding
PvdA en GroenLinks: Leegstand centrum bedreigt levendigheid dorp! 19 feb, 08:53 2
Afbeelding
Big Band komt naar Voorschoten! 17 feb, 14:45 1