Afbeelding

Bestemmingsplan Beresteijn voor de zomer in raad

Politiek Politiek

Het bestemmingsplan voor buitenplaats Beresteijn gaat nog voor de zomer voor besluitvorming naar de gemeenteraad. Wethouder Cramwinckel (Ruimtelijke ontwikkeling): 'Er ligt een mooi plan voor, waarbij we zoveel mogelijk hebben geprobeerd tegemoet te komen aan de wensen en zorgen van de omwonenden. Het plan voorziet in 45 wooneenheden en een zorgvoorziening voor mensen met een indicatie voor dementie. Tegelijk wordt het prachtige park hersteld en opgesteld voor het publiek. Dat is winst voor alle Voorschotenaren.'

De gemeenteraad van Voorschoten heeft in juni 2017 ingestemd met het coördineren van het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van Beresteijn met de omgevingsvergunning en eventuele andere besluiten. Het college van Voorschoten heeft als onderdeel van de uitvoering van dit besluit het ontwerp bestemmingsplan in november 2018 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Ook is hierbij de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage gelegd voor de realisatie van 45 appartementen, een parkeerkelder, een zorgresidentie, een ontsluiting en de parkaanleg alsmede een ontwerp besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai.

Zienswijzen
Tijdens deze tervisielegging zijn een zestal zienswijzen aan de gemeenteraad gericht. Hieruit kwam naar voren dat de hoogte van de beoogde gebouwen als belangrijkste bezwaar wordt ervaren. Om de (her)overweging van het plan naar aanleiding van de zienswijzen zorgvuldig te kunnen doen, heeft de gemeente aanvullend onderzoek laten uitvoeren. Te denken valt bijvoorbeeld aan een bezonningsstudie en het inzichtelijk maken van de effecten van een volledig verdiepte parkeergarage. Het plan dat nu voorligt houdt voor zover mogelijk rekening met de zorgen en ideeën van omwonenden:

De locatie van de beoogde gebouwen is het resultaat van het participatietraject. Er komt compenserend groen om de gebouwen goed in te passen in de omgeving. Omwonenden mogen meedenken over de definitieve invulling van het herinrichtingsplan.

De parkeervoorziening onder het gebouw is half verdiept. Vanwege de economische haalbaarheid was volledige verdieping niet mogelijk.

Behandeling in de gemeenteraad
Het bestemmingsplan Buitenplaats Beresteijn wordt in de commissie Wonen, Ruimte en Groen behandeld op 20 juni en in de gemeenteraad op 18 juli aanstaande. Belanghebbenden hebben hierbij de mogelijkheid om voorafgaand aan de commissievergadering in te spreken. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, kunt u zich aanmelden bij de griffie via het e-mailadres griffie@voorschoten.nl of het telefoonnummer: (088) 65 49 612.

Nieuws overzicht

Afbeelding
Eeke Landman - Sinnema haalt eerste zege binnen voor Running Team 13 uur geleden
Marjon Brinkman en Jeroen Snijder geven valpreventietrainingen bij Plexxus Fysiotherapie. Foto: VSK
Valpreventie? Heb ik niet nodig want ik val nooit! 16 uur geleden 1
De leden van de Jongereraad met vlnr Stan Perel, Sander Douw, Miguel Boersma en Mylène  Trippenzee. Niet op de foto: Stefani Buenrostro. De jongerenraad gaat van zich laten horen! Foto: VSK
De jongerenraad van Voorschoten pakt door 18 uur geleden
5000 deelnemers fietsten en liepen vorig jaar 17.022.738 euro bij elkaar voor het KWF Kankerfonds. Foto: PR Erwin Kessing
Deelnemers Alpe d'Huzes stuur ons je actie qr- code! 25 feb, 23:21
Afbeelding
Hoe migratie echt werkt 25 feb, 12:00