<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
SONY DSC
SONY DSC
Politiek

Nieuw subsidiebeleid is aangenomen

  Politiek

De subsidies aan verenigingen voor de reguliere activiteiten worden vanaf 2020 op nul gezet en dat is voor veel verenigingen een flinke slag. Ook de raad noemde het een hard en pijnlijk besluit maar nam het nieuwe subsidiebeleid donderdagavond wel aan. Met het nieuwe beleid vervallen historisch opgebouwde verschillen in subsidieverlening. Nieuwe aanvragen worden getoetst aan de nieuwe maatschappelijke agenda. Het voorstel is het gevolg van het herstelplan.

Er moet namelijk 4 ton worden bezuinigd en er moeten keuzes worden gemaakt. In de nieuwe plannen wordt het totale budget van € 2,1 miljoen teruggebracht tot € 1,7 miljoen. De Brede Welzijnsorganisatie, waarvoor Voorschoten Voor Elkaar is aangewezen, ontvangt € 1,2 miljoen om de wettelijke welzijnstaken uit te voeren. Op de subsidies voor vrijwilligersorganisaties die welzijnswerk doen, zoals de Cirkelbus en buurthuizen, wordt niet bezuinigd maar die worden door Voorschoten Voor Elkaar betaald. Daarvoor is een bedrag van € 75.000,- vrijgemaakt. De bibliotheek ontvangt bijna € 322.705,- en voor verenigingen voor sport, kunst en cultuur en scouting is een bedrag van € 93.000,- beschikbaar. De raad besloot donderdag om de komende vier jaar de verenigingen tegemoet te komen door jaarlijks € 50.000,- extra uit te trekken zodat het bedrag uiteindelijk op € 143.000,- per jaar komt. 

Verenigingen moeten jaarlijks voor 15 september een subsidie aanvraag indienen. De aanvraag wordt getoetst aan de doelen uit de maatschappelijke agenda, zoals het beschermen van het culturele DNA van Voorschoten, gezondheid van de inwoners en voldoende sporten. Activiteiten moeten gericht zijn op eigen inwoners, georganiseerd worden door vrijwilligers en verenigingen moeten meer samenwerken. Het maximale (toe te kennen) bedrag per vereniging is € 5.000,-.

Nu de subsidies wegvallen zullen verenigingen mogelijk genoodzaakt zijn de contributie te verhogen. Gezinnen die hierdoor de contributie voor hun kinderen niet meer kunnen opbrengen kunnen hiervoor bij de gemeente een bijdrage vragen. 

Verschillende partijen maakten zich donderdag wel zorgen of er door dit nieuwe beleid verenigingen kunnen omvallen. 'Als dat dreigt te gaan gebeuren gaat de gemeente dan op de achtergrond steun verlenen zodat de functie van de vereniging gehandhaafd kan worden', vroeg Maassen van de SP. 'Ja, maar alleen in uitzonderlijke gevallen', antwoordde wethouder Cramwinckel terughoudend. Een apart knelpuntenpotje voor dergelijke gevallen komt er niet. Verenigingen kunnen wel bij de gemeente aankloppen voor advies en hulp.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten