Afbeelding

GroenLinks: Aan de slag met milieuonderwerpen

Politiek

Persbericht GroenLinks Voorschoten 

GroenLinks is erg blij dat de gemeenteraad afgelopen donderdag een aantal voor GroenLinks belangrijke voorstellen unaniem heeft aangenomen. Het concept van de regionale energiestrategie is nu akkoord voor Voorschoten, net als het voorlopig ontwerp milieubeleidsplan en een fietsveiligheidsplan. Wethouder Spil maakt hiermee een vliegende start, natuurlijk ook met dank aan de voorbereiding onder haar voorganger Lamers.

Rond fietsveiligheid ligt er nu een duidelijk en praktisch plan, waarin op basis van een verkeerskundige analyse diverse plekken zijn aangewezen waar de komende tijd concrete maatregelen genomen zullen worden. Soms zijn die praktische maatregelen nog niet duidelijk, zoals bij de rotonde bij het gemeentehuis. Goed dat er daarom nu geld wordt vrijgemaakt voor een onderzoek. Ook onze inzet op een betere markering van de fietspaden in Voorschoten is meegenomen in het fietsveiligheidsplan. Bij de verdere aanpak van de fietsveiligheid heeft het College ook aangegeven de Fietsersbond te betrekken. Kortom, we zijn erg blij dat er na vele jaren weer een plan ligt waar fietsers in Voorschoten wat mee opschieten.

Al eerder heeft GroenLinks aangegeven tevreden te zijn met het voorlopig ontwerp van het Milieubeleidsplan en dat het plan voor inspraak door de inwoners van Voorschoten beschikbaar mag komen. Het ontwerp Milieubeleidsplan bevat een goed overzicht van alle grote opgaven die voor ons liggen. Naast klimaatverandering en energietransitie zijn dat onder andere de bodem, geluidsoverlast en de water- en luchtkwaliteit. Opmerkingen van onder andere GroenLinks over de beperkte burgerparticipatie bij het opstellen van het plan zijn gelukkig ook ter harte genomen en er is een uitgebreide flitspeiling uitgevoerd onder 853 Voorschotenaren. Wethouder Spil zegde toe de komende periode te blijven werken aan een plan om de burgers blijvend te laten participeren in het milieubeleid.

Op basis van het landelijke klimaatakkoord van 2019 moeten gemeenten zorgen dat er een regionale energiestrategie komt. Onze regio heeft daarvoor nu een eerste concept uitgewerkt, dat aangeeft hoeveel duurzame energie wij in 2030 op zouden kunnen wekken. Daarnaast is er gekeken naar vraag en aanbod van duurzame warmte in de regio en ook de mogelijkheden voor energiebesparing en mobiliteit zijn opgenomen. GroenLinks is tevreden met deze doordachte analyse van de opgaven en mogelijkheden. Wel hebben wij via een gezamenlijk amendement op de Voorschotense zienswijze onder andere aandacht gevraagd voor het belang van echt duurzame oplossingen voor warmte in de Leidse Regio.

Nieuws overzicht

Afbeelding
Huiselijk geweld en kindermishandeling: ook in Voorschoten 3 uur geleden
Afbeelding
Forescate Dames 1 wint met 3-1 van Alliance D1 3 uur geleden
Afbeelding
Volleybaljongens Gemini Kangeroes zoeken nieuwe spelers 3 uur geleden
Afbeelding
Spetterend glow feest voor 08-09-010!! 4 uur geleden
Afbeelding
'Niet alleen lichamelijk maar ook mentaal sterker worden' 4 uur geleden