<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
<p>Het Kruispunt aan de Schoolstraat</p>

Het Kruispunt aan de Schoolstraat

(Foto: VSK)
Politiek

Burgerinitiatief MFCA in Het Kruispunt wordt voorlopig niet onderzocht

  Politiek

Het burgerinitiatief voor een Multifunctionele Accommodatie in Het Kruispunt wordt voorlopig nog niet onderzocht. Een motie van oppositiepartijen PvdA, CDA, ONS Voorschoten en Voorschoten Lokaal Sterk haalde het gisterenavond niet tijdens de gemeenteraadsvergadering. De motie wordt wel aangehouden. ‘In treurnis’, aldus een teleurgestelde PvdA-voorman Ad de Graaf.

In december vorig jaar besloot de gemeenteraad om de mogelijkheid van een MFCA in de bibliotheek aan de Wijngaardenlaan te onderzoeken op haalbaarheid. Het pand van de voormalige school met de bijbel aan de Wijngaardenlaan moet sowieso dringend worden opgeknapt. Er zijn plannen om bij de bibliotheek ook een filmtheater te bouwen. Maar de uitslag van dat onderzoek is nog niet bekend. ‘Op die manier kun je beide plannen ook niet vergelijken’, aldus Sjoerd van den Dool van de VVD. 

Bovendien wees hij er op dat het burgerinitiatief er van uit gaat dat Het Kruispunt, een gemeentelijk monument, gesloopt gaat worden. ‘Dat betekent dat je het monumentenbeleid moet gaan aanpassen, dat duurt wel even waardoor de uitvoering flinke vertraging oploopt.’ Dat is niet handig want de gemeente wil het huidige Cultureel Centrum aan de Pr. Marijkelaan zo snel mogelijk afstoten. Wethouder Cramwinckel verwacht dat de sloop van de kerk aan de Schoolstraat heel wat jaren aan procederen gaat kosten. ‘Er zijn verschillende organisaties in het dorp die de kerk willen behouden.’ 

Daarnaast weet de wethouder dat de huidige eigenaar van Het Kruispunt andere plannen met het pand heeft. ‘Ik hoop dat hij deze binnenkort bekend maakt zodat we ook hier weten waar we aan toe zijn.’

De indieners van de motie vinden dat de gemeente alle opties open moeten houden. ‘In december zei de wethouder dat hij bereid was om eventuele alternatieve plannen te onderzoeken. Als er dan een burgerinitiatief, dat volledig is uitgewerkt, komt, moet je dat serieus nemen’, vond PvdA voorman De Graaf. Hij was boos over het persbericht van 1 juni waarin de gemeente aangeeft van het burgerinitiatief ‘kennis te hebben genomen’. ‘Ze vragen alleen om een technische beoordeling.’ Ook de indieners van het burgerinitiatief waren onaangenaam verrast door deze uitspraak. Zij voelen zich ‘niet serieus genomen.’

Coalitiepartijen VVD, D66 en Groenlinks, aangevuld met de SP, vinden dat ze nog niet kunnen oordelen ‘zo lang we de resultaten van het onderzoek naar een MFCA in de bieb niet bekend zijn. Pas daarna kunnen we naar het burgerinitiatief kijken en een goede keus maken.’ Bovendien willen de partijen ‘niet terugkomen op eerdere afspraken’, zoals Adriaan Andringa van D66 het verwoordde.

Erik Maassen van de SP wees er nog op dat het burgerinitiatief niet aan de voorwaarden voldoet. ‘We hebben afgesproken dat een burgerinitiatief niet over een onderwerp mag gaan dat in het afgelopen jaar in de raad is besproken. Dit om te voorkomen dat inwoners besluiten van de raad weer snel tegen kunnen houden. Het initiatief kwam zes maanden na het besluit. Bovendien, ook weer volgens de regels, moet het door 100 mensen ondertekend zijn om aan te geven dat er draagvlak voor is. En ook dat ontbrak.’

Alle partijen waren het er wel over eens dat het ‘goed is dat inwoners meedenken maar dat dit burgerinitiatief eigenlijk te laat kwam en de motie van te vroeg. De motie werd, op verzoek van de indieners, voorlopig aangehouden en komt later terug ter bespreking. 

Overigens ligt het besluit over een MFCA in de bibliotheek ook nog niet vast. Pas bij de behandeling van de begroting later dit jaar, kan een definitief besluit worden genomen.


&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=voorschotensekrant.nl&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;
Meer berichten