Afbeelding

PvdA en SP Leidschendam-Voorburg willen ‘second opinion’ ontwikkelingen Vlietland Noord

Politiek Persberichten Politiek

(Persbericht) De PvdA- en de SP-fractie Leidschendam-Voorburg volgen de ontwikkelingen en geluiden rondom Vlietland-Noord al enige tijd nauwlettend. Het voornemen is om daar een vakantiepark te realiseren met ruim 220 grondgebonden vakantiewoningen. Vlak voor de zomer heeft het aangepaste bestemmingsplan ter inzage gelegen. Hier zijn 38 zienswijzen op binnen gekomen. Vanuit het Burgerinitiatief Vlietland zijn vragen aan het college van B&W gesteld. In een raadsbrief beantwoordt het college deze vragen. Echter roepen deze antwoorden nog meer vragen op, met name de onderbouwing van de effecten op de leefbaarheid, de schadeclaims en de milieu- natuur- en stikstoftoetsen. 

De SP en PvdA-fractie beraden zich op het vervolg hieromtrent. Zij zijn van mening dat het huidige plan niet van deze tijd is. Er is een wooncrisis, een natuurcrisis en een stikstofcrisis. De argumenten om het plan toch uit te voeren, zijn niet houdbaar, vinden de SP- en PvdA-fractie in Leidschendam-Voorburg. Daarnaast stuit het plan ook op veel bezwaren van de inwoners, niet alleen uit Leidschendam-Voorburg, maar ook uit de omliggende gemeenten.

PvdA-raadslid Sangita Paltansing, woordvoerder ruimtelijke ordening: “Voor de PvdA is de leefbaarheid in het gebied van groot belang. Het gebied is nu vrij toegankelijk voor onze inwoners en dat willen we behouden. Het is ondenkbaar dat de leefbaarheid en de vrije toegang voor inwoners niet in het geding komt als er meer dan 200 vakantiewoningen worden gebouwd midden in dit recreatiegebied. Dit project kent een lange geschiedenis en lijkt juridisch helemaal dicht getimmerd. Maar hiervoor ontbreekt elke onderbouwing.”

SP-fractievoorzitter Ed van der Schaft: “De SP heeft twintig jaar geleden met de strijdkreet ‘Vlietland, Niet voor de ballen’ duidelijk laten weten dat er in het recreatiegebied niet gebouwd moet worden voor mensen met veel geld en heeft de SP gewezen op het belang van openbare recreatiegebieden vlak bij de stad. Er liggen nu nieuwe plannen. Niet met een golfbaan en sterrenhotel met appartementen, maar nu voor het bouwen van meer dan 200 vakantiewoningen. Deze plannen zijn mogelijk nog slechter voor het recreëren in de natuur. Vrijwel het gehele Vlietland Noord gebied wat nu toegankelijk is voor velen, wordt met veel publiek geld het domein van enkelen.”

De fracties van de SP en de PvdA willen, nog voordat het aangepaste bestemmingsplan aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter besluitvorming, een ‘second opinion’. Beide fracties zijn van mening dat zij meer informatie nodig hebben en een betere onderbouwing waarom zaken al dan niet kunnen om hier een goed besluit over te kunnen nemen. Raadsleden Van der Schaft en Paltansing: “De huisadvocaat van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft op basis van de vragen van het burgerinitiatief hiernaar gekeken en ziet geen ruimte om de besluitvorming rondom het bestemmingsplan uit te stellen of anders in te richten. Het kan geen kwaad om dit juridisch standpunt op juistheid te toetsen.”

Nieuws overzicht

Afbeelding
Mis het niet: De Goed Voor Elkaar Show 2024! 2 uur geleden
Wethouder Paul de Bruijn kwam Imadeddine Hader van de Stichting Assalem feliciteren. Foto's: VSK
Het begin van een traditie: samen het Suikerfeest vieren 9 uur geleden 1
Afbeelding
Blijf langer sterk 11 uur geleden
De eerste Zonnebloemloten zijn verkocht door Zonnebloemvoorzitter Bert Dedden, aan burgemeester Stemerdink
Burgemeester Nadine Stemerdink koopt eerste Zonnebloemloten 17 apr, 15:04
Afbeelding
Voorschoten sluit aan bij Hollandse Plassen 17 apr, 13:42