<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl

Onrust ivm aangekondigde massale bomenkap in Vlietland

Staatsbosbeheer heeft inwoners in grote delen van Voorschoten onlangs geinformeerd over het voornemen om binnenkort in opdracht van de provincie Zuid-Holland grote bospercelen in Vlietland volledig te kappen wegens essentak-sterfte en de slechte staat van de populieren.

Veel inwoners van Voorschoten voelen zich hierdoor overvallen. Zij zijn de afgelopen jaren al geconfronteerd met de kap van duizenden bomen in Vlietland, waardoor het verkeerslawaai vanaf rijksweg A4 verder is toegenomen. Hierbovenop komt dus nu de kap van grote bospercelen in de onmiddellijke nabijheid van de woningen rond de Vliet in Voorschoten. Het gevolg hiervan is dat niet alleen het aanzien van de woonomgeving achteruit gaat maar ook het verkeerslawaai vanaf de A4 opnieuw gaat toenemen. Het zal nog tientallen jaren duren voordat vervangende bomen enige omvang hebben bereikt.

De provincie en Staatsbosbeheer hebben bewoners en belangenorganisaties slechts willen informeren over de kap van de bomen. Zij  willen hierover niet in overleg gaan met belanghebbenden. Gelet op de gevolgen van de bomenkap voor de inwoners van Voorschoten vindt het Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 dit een zeer kwalijke zaak.

Op 20 februari namen Provinciale Staten van Zuid-Holland met algemene stemmen een motie aan waarin Gedeputeerde Staten (GS) worden opgeroepen binnen 2 jaar adequate geluidwerende voorzieningen te treffen. Onlangs verscheen een voortgangsnotitie van GS waarin met geen woord wordt gerept over de aanstaande bomenkap en de gevolgen hiervan voor de geluidsoverlast. In plaats daarvan meldden GS dat een geluidsscherm tussen de 10 en 20 miljoen euro gaat kosten. Dit bedrag, dat op geen enkele wijze wordt onderbouwd, is vele malen hoger dan de kosten die door gerenommeerde bedrijven worden geraamd. GS laden hiermee de verdenking op zich om de toekomstige besluitvorming over de realisering van de geluidwerende voorzieningen negatief te beïnvloeden. 

Veel inwoners van Voorschoten maken zich grote zorgen over de aanstaande bomenkap in Vlietland. Het Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 dringt er bij het provinciebestuur op aan in overleg te gaan met de hierbij betrokken belangenorganisaties over de gevolgen van de bomenkap voor de geluidssituatie en over mogelijke alternatieven voor het massaal weghalen van de bomen. Ook----- moet bekeken worden of hierdoor de te realiseren geluidwerende voorzieningen robuuster moeten worden.

Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4,


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten