<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Waarnemend burgemeester Aptroot sprak de gedecoreerden toe. Foto: Gemeente Voorschoten
Waarnemend burgemeester Aptroot sprak de gedecoreerden toe. Foto: Gemeente Voorschoten (Foto: )
Regio nieuws

Een bijzondere 'andere' lintjesregen

Een verrassing was het al niet meer en ook de smoezen waren niet nodig. Zeven Voorschotenaren werden tijdens de lintjesregen Koninklijk Onderscheiden. Nadat locoburgemeester Paul de Bruijn in april de gedecoreerden al op de hoogte had gebracht, werden afgelopen vrijdag de versierselen uitgereikt. Met inachtneming van de coronamaatregelen.  

Vanaf 10.00 uur werd er ieder uur een gedecoreerde ontvangen in de raadszaal van het gemeentehuis. Er waren familieleden, vrienden en aanvragers bij aanwezig. Omdat burgemeester Aptroot na zijn speech het lintje niet zelf mocht opspelden werd dit gedaan door de partners en door een dochter. Uiteraard was er een mooie bos met oranje bloemen voor iedere gedecoreerde. Een bijzondere “andere” lintjesregen, maar toch een zeer mooie dag.

De heer Willem Olsthoorn - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Olsthoorn is al ruim 20 jaar in trouwe brandweerdienst van de kazerne Voorschoten. In 1996 is hij aangesteld als brandwacht en na diverse opleidingen en scholingen is hij hoofdbrandwacht geworden. Hij is een betrokken en gedreven, maar vooral vakkundig brandweerman en een voorbeeld voor het korps in gedrevenheid, standvastigheid en technische kennis. Zowel de brandweerkazerne Voorschoten als de regionale brandweer Hollands Midden waarderen zijn inzet zeer.


De heer Ap Hoogendoorn - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Al bijna 30 jaar is de heer Hoogendoorn vrijwilliger aan de “Stoomtrein Valkenburgse Meer” als medewerker in de werkplaats en in de treindienst, daarnaast is hij bestuurslid. De heer Hoogendoorn is een gedegen houtbewerker en onder zijn leiding en met zijn vakmanschap heeft de restauratie en herbouw van een set open rijtuigjes, zoals die in de Katwijkse duinen reed, plaatsgevonden. Hierdoor is voor Nederland bijzonder historisch industrieel smalspoormateriaal behouden gebleven en zodoende toonbaar aan het nageslacht. Hiernaast stelt de heer Hoogendoorn zich ook nog geheel belangeloos maatschappelijk op door mensen te begeleiden in de sanering van schulden die zij door welk toedoen dan ook hebben opgelopen.

 

De heer Ruud Teijgeler - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Teijgeler is ruim 15 jaar vrijwilliger bij “Stoomtrein Valkenburgse Meer”. Hij is betrokken bij de uitvoering van grote projecten en de leiding in de werkplaats. Mede dankzij de heer Teijgeler heeft men in de periode van 2005 tot heden grote bouwkundige projecten kunnen uitvoeren, zoals de bouw van twee locomotievenloodsen, een station, tuinderij en vele verbouwingen. De heer Teijgeler was bij al deze projecten van het begin af aan betrokken. Hij is een zeer gewaardeerde medewerker binnen de organisatie aan wie men veel dank verschuldigd is.

 

De heer Ruud van Akker - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer van Akker is 25 jaar in trouwe brandweerdienst van de kazerne Voorschoten geweest. Op 1 september 1994 werd hij aangesteld bij de vrijwillige brandweer als brandwacht. Na diverse opleidingen en scholingen is hij bevelvoerder geworden. De heer van Akker was een betrokken en gedreven brandweerman, een voorbeeld voor het korps in gedrevenheid en standvastigheid. Hij heeft veel betekent voor de brandweerkazerne Voorschoten, niet alleen als bevelvoerder, maar ook als instructeur algemeen en instructeur ademlucht.

Als sociaal persoon leverde hij een grote bijdrage aan de saamhorigheid en de paraatheid van de brandweerkazerne Voorschoten en heeft hij jarenlang samen met mede bevelvoerders het piket verzorgd van kazerne coördinator. De heer van Akker was een waardevolle en betrouwbare aanvulling voor de brandweer, zowel in de tijd van de gemeente Voorschoten als ook de regionale brandweer Hollands Midden.

 

De heer Bert Westra - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Westra was tot zijn pensionering werkzaam als communicatiemedewerker bij de Rabobank Voorschoten-Wassenaar. Tijdens zijn dienstverband zette hij zich al in voor diverse vrijwillige taken, o.a. ledenvergaderingen, notuleren van de vergaderingen van de raad van toezicht, de raad van commissarissen en de fondsen van de bank. Sinds 1988 is de heer Westra vrijwilliger bij Badmintonvereniging EVBC Vlietwijk (Eerste Voorschotense Badminton Club Vlietwijk). Hij begeleidt en traint de jeugdleden en is bestuurslid.

Daarnaast is hij sinds 1995 ambtelijk secretaris van de Ondernemersvereniging Voorschoten. Ook heeft hij een belangrijke bijdrage in het jubileumboek “50 jaar beeldende kunst in Voorschoten” geleverd. Vanaf 2013 is de heer Westra vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente te Voorschoten. Zes jaar als koster en daarnaast begeleider van kinderen uit groep zeven met een taalachterstand. Ook is hij sinds 2016 ambtelijk secretaris van de vereniging Ondernemend Wassenaar, waar hij o.a. de website en de financiële administratie bijhoudt.

 

Mevrouw Maan - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vanaf 1982 was mevrouw Maan negen jaar bestuurslid van de Stichting Protestants Christelijke Scholen in Voorschoten met een accent op het kleuteronderwijs. Daarnaast was ze tien jaar vrijwilliger bij het huisvesten en begeleiden van vluchtelingen in Voorschoten. Ze maakte de mensen wegwijs in de Nederlandse samenleving, ze stimuleerde het volgen van Nederlandse taallessen en ze zorgde voor de schoolopleidingen van de kinderen.

Ook was ze één van de drijvende krachten achter de boekenmarkt van Amnesty International. En al 26 jaar is ze vrijwilliger in de Wereldwinkel Voorschoten. Ze verzorgt de inkoop en verkoop, ze werkt vrijwilligers in, richt de winkel in, doet administratieve werkzaamheden en notuleert vergaderingen. Tweemaal per maand is er een open eettafel voor ouderen in Voorschoten, mevrouw Maan heeft gedurende zes jaar als vrijwilliger de eettafel verzorgd. Sinds 1976 is mevrouw Maan al actief in de Protestantse gemeente Voorschoten. O.a. van 2010 tot 2014 als diaken.


De heer Jaap Maan - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Maan zet zich al meer dan 30 jaar zeer actief en belangeloos in voor de Protestantse Kerkgemeenschap in Voorschoten. Sinds 2013 is de heer Maan voorzitter van het College van Kerkrentmeesters dat o.a. verantwoordelijk is voor het financieel beheer en de gebouwen van de kerk. Daarnaast heeft de heer Maan leiding gegeven aan de stuurgroep Publieke Sector van het VERA (Voorgezette Educatie Register Accountant) die verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van permanente educatie voor accountants in de publieke sector.

Voor de Vereffening van Curaçao, Sint-Maarten en Nederland is de Vereffeningscommissie in het leven geroepen. De heer Maan heeft namens het ministerie veel werk verricht om de vele banden en betrekkingen in kaart te brengen die er tussen de drie landen was gegroeid. Ook is de heer Maan 10 jaar accountant lid geweest bij De Accountantskamer, deze accountantskamer is verbonden aan de Rechtbank te Zwolle en houdt zich bezig met tuchtzaken van accountants. Hij was penningsmeester International Christian Fellowship, Den Haag, bewindvoerder/executeur testamentair voor alleenstaanden in Voorschoten en ook bestuurslid/penningmeester van het algemeen bestuur Vlietland College in Leiden. 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten