<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Foto:
Regio nieuws

113 Zelfmoordpreventie steunt plannen Voorschoten en Wassenaar

(persbericht gemeente) Afgelopen maandag legden Voorschoten en Wassenaar hun plannen voor aan 113 Zelfmoordpreventie. De gemeenten hechten veel waarden aan suïcidepreventie en zijn de eerste in de regio die het onderwerp zo hoog op de agenda plaatsen. De landelijke organisatie reageerde positief op de voorgestelde aanpak om zelfmoord bespreekbaar te maken en te voorkomen. 113 Zelfmoordpreventie gaat de aanpak van de gemeenten ondersteunen met kennis, ervaring en subsidie.

Meike Baretta, kwartiermaker zelfmoordpreventie bij 113: “Heel mooi om te zien hoe Voorschoten en Wassenaar zich inspannen om suïcides te voorkomen. Daar helpt 113 graag bij. Met name de focus op financiële stress door armoede en schulden vinden wij sterk. Financiële stress speelt een grote rol in het ontwikkelen van zelfmoordgedachten. Door de coronacrisis ontstaan meer financiële problemen, dus die focus wordt heel belangrijk in zelfmoordpreventie.”

De eerste stap is herkennen en bespreekbaar maken
Het is belangrijk dat iedereen die weleens in aanraking komt met mensen die klem zitten, mogelijke zelfmoordgedachten eerder herkennen en sneller bespreekbaar durven maken. En dat is te trainen. Vaak doen professionals al veel goed, maar zij hebben ook behoefte aan meer handvatten. Zoals kennis en tips om het eerder te signaleren, bespreekbaar te maken en sneller door te kunnen verwijzen.
Trainen van professionals, vrijwilligers en betrokkenen
113 heeft hiervoor een ‘gatekeepertraining’ ontwikkeld, die leert dat je duidelijk de vraag mag stellen “Denk je wel eens aan zelfmoord?”. Alle partners die hebben meegedacht over de plannen voor suïcidepreventie, hebben aangegeven deze training te willen volgen. Denk hierbij aan ambulant begeleiders, wijkagenten, welzijnswerkers, wijkteams, schuldhulpmaatjes, woonconsulenten, maatschappelijk werkers, Wmo- en jeugdconsulenten en schuldhulpverleners.

Ricco de Goede, projectleider suïcidepreventie van de gemeenten Wassenaar en Voorschoten: “Het is moeilijk om bij jezelf te herkennen dat je onder druk staat. Hoe groter de problemen, hoe groter de schaamte om erover te praten. Daarom is het zo belangrijk dat je er – als professional of naaste - naar vraagt. De signalen kunnen heel klein zijn: piekeren, heel moe zijn, emotioneel reageren. Begin dan met vragen hoe het met iemand gaat. Krijg je als antwoord dat iemand het helemaal niet meer ziet zetten, vraag dan door. Let vooral op mensen die zich ineens anders gedragen dan normaal.”

En er is meer nodig
We weten ook dat praten alleen soms niet genoeg is. De aanpak van de gemeenten, ‘Voorschoten en Wassenaar zonder zelfmoord’, richt zich daarom ook op vier andere onderdelen: het versterken van de samenwerking in de zorgketen, vanuit de huisartspraktijk; het doorbreken van het taboe met een publiekscampagne; het gericht benaderen van bekende risicogroepen; en het beperken van toegang tot middelen.

De komende tijd houden we u op de hoogte van de voortgang en gaan we mensen oproepen om mee te denken en mee te werken. Na de zomer plannen we hiervoor een startbijeenkomst met alle partners uit het sociaal domein. Suïcidepreventie is een zaak van iedereen en is alleen met elkaar op te lossen: inwoners, naasten, vrijwilligers, hulpverleners, huisartsen en behandelaars samen.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis).


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten