Afbeelding

Voorschoten verhoogt bijdrage Dierenambulance

Algemeen Regio nieuws

(Persbericht) De brief, die de Leidse wethouder Ashley North begin februari naar de colleges van B&W van de gemeenten, waarin de regionale dierenambulance actief is, stuurde, begint zijn vruchten af te werpen. In die brief de Leidse wethouder aan de gemeenten om de dierenambulance te bekostigen met € 0,25 per inwoner. B&W van Zoeterwoude had daar in november vorig jaar als eerste gemeente toe besloten. Voor Paul ’t Lam van de GroenLinks-fractie in Voorschoten was dit aanleiding om zijn college voor te stellen zich hierbij aan te sluiten en het jaarlijkse bedrag van € 5.000,- te verhogen naar ca. € 6.375,=. Op 21 maart heeft het college van B&W van Voorschoten daartoe besloten. Met ingang van 2024 zal dit bedrag aan de Dierenambulance worden overgemaakt. 

Ook in andere gemeenten speelt de discussie. In Katwijk is een motie met dezelfde strekking aanvaard. In Teylingen is zo’n motie ingediend. Daar moet nog een besluit over worden genomen. Leiderdorp staat positief tegenover de gedachte, maar moet die nog uitwerken en in Noordwijk en Oegstgeest worden hierover, mede na het inspreken tijdens recente commissievergaderingen, binnenkort besluiten verwacht. 

“Wij zijn ontzettend blij met deze ontwikkeling”, laat voorzitter Jaap van Meijgaarden weten, “Als alle gemeenten hiertoe besluiten, voorzien we dat ons begrootte exploitatietekort aanzienlijk zal worden teruggebracht en onze afhankelijkheid van toevallige legaten sterk afneemt. De noodzaak om onze inkomsten verder te vergroten, door meer donateurs te werven en acties te voeren, zoals het afgelopen jaar, blijft echter bestaan. We hebben daar vertrouwen in. We merken steeds meer dat ons werk op veel sympathie van het publiek kan rekenen”.

Meer info: dierenambulanceleiden.nl

Nieuws overzicht

Afbeelding
Schrijf je in voor De VoorschotenLoop! 40 minuten geleden
Afbeelding
Nieuw in Brandweermuseum: Brandweer Electro-spel 3 uur geleden
Afbeelding
Centrumondernemers onaangenaam verrast door huisvesting ambtenaren in centrum 3 mrt, 09:26 13
André Ewijk heeft zijn Moments weer geopend. Genieten van heerlijk ijs!!
Moments is weer open! 2 mrt, 11:50 1
Afbeelding
Koudwatervrees 2 mrt, 10:00