<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
<p>De Dierenambulance heeft vorig jaar minder huisdieren opgehaald maar meer wilde dieren. Financieel is er een flink te kort en de Dierenambulance zoekt donoren.&nbsp;</p>

De Dierenambulance heeft vorig jaar minder huisdieren opgehaald maar meer wilde dieren. Financieel is er een flink te kort en de Dierenambulance zoekt donoren. 

(Foto: J.P.K)
Regio nieuws

Dierenambulance haalt ondanks pandemie meer dieren op!

De Dierenambulance regio Leiden heeft over 2020 met minder ritten meer dieren opgehaald dan het jaar daarvoor. Het aantal ritten nam af van 4.788 naar 4.466.  In Voorschoten werden 57 huisdieren en 204 wilde dieren door de Dierenambulance vervoerd. 

“Wij hadden een sterkere afname verwacht”, zegt voorzitter Jaap van Meijgaarden. “Vanwege de pandemie is er aanzienlijk minder verkeer en konden wij minder verkeersslachtoffers verwachten. Voor huisdieren was dat inderdaad het geval. Het aantal opgehaalde huisdieren nam af van 1.628 in 2019 naar 1.282 in 2020 een afname van ruim 21%. Bij wilde dieren daarentegen nam het aantal opgehaalde dieren toe met bijna 15% van 2.778 naar 3.184. Een echte verklaring voor dit laatste hebben wij niet. 

Naast wat we met de ambulance zelf ophalen, komen tal van mensen vogels, of andere dieren, die hulp nodig hebben, naar ons toebrengen. Ons asiel heeft daardoor vorig jaar in totaal 2.962 vogels en 481 andere dieren opgenomen. Na eerste verzorging en beoordeling van de ernst van de situatie, worden alle dieren van de laatste categorie weer uitgezet, of als dat niet mogelijk is, door ons naar specifieke opvang gebracht zoals de egelopvang in Zoetermeer en de Wildopvang in Delft. Vogels waarvoor onze huidige opvang te beperkt is brengen wij voor verder herstel naar De Wulp in Den Haag”.

“De financiering van onze activiteiten is nog steeds een probleem”, gaat de voorzitter verder. “De kosten van het ophalen van gewonde huisdieren kunnen we verhalen op de eigenaren en als die niet gevonden worden op de gemeenten. Wilde dieren hebben geen eigenaar en helaas voelen de gemeenten, Leiden uitgezonderd, noch de provincie, zich verantwoordelijk voor de financiering van transport en opvang van wilde dieren. Waar andere regio’s, zoals die van Haarlem en Amsterdam, daarvoor wel de beurs trekken, is dat in onze regio helaas niet het geval. Onze voorlopige begroting voor 2021 sluit daardoor met een tekort van bijna € 60.000,=. Dit ondanks de vele giften en de bijdragen, die we van onze donateurs ontvangen. Verzoeken om bekostiging van transport van wilde dieren en de opvang van vogels in ons asiel, zijn door de overige gemeenten en de provincie tot nu toe afgewezen. Wij hopen dat de gemeenteraden, die in 2022 gekozen worden, wel bereid zullen zijn ons financieel te steunen, want dat is, zoals uit onze begroting is op te maken, hard nodig.

“Voor eenmalige giften kan men gebruik maken van de donatieknop op de website www.dierenambulanceleiden.nl. Liever hebben wij dat mensen zich aanmelden als donateur. Voor minstens€ 15,= per jaar kan men donateur worden. Ook daarvoor vindt u de informatie op de website”.


&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=voorschotensekrant.nl&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;
Meer berichten