<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
GroenLinks sprak met voorzitter Frans van Selm (rechts op de foto) en secretaris Jan Koster (links) over Zon op Voorschoten. Foto: GroenLinks
GroenLinks sprak met voorzitter Frans van Selm (rechts op de foto) en secretaris Jan Koster (links) over Zon op Voorschoten. Foto: GroenLinks (Foto: Picasa)
Politiek

GroenLinks interviewt Zon op Voorschoten

  Politiek

GroenLinks hecht grote waarde aan burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Wij gingen daarom op bezoek bij het bestuur van de coöperatie Zon op Voorschoten om meer aan de weet te komen over dit initiatief. Wij spraken met voorzitter Frans van Selm (rechts op de foto) en secretaris Jan Koster (links).

Hoe is Zon op Voorschoten ontstaan? 
In april 2015 werd er in het Kruispunt een Klimaat in Jouw Straat middag georganiseerd, waar Eric de Lange van Zon op Nederland een enthousiast verhaal hield over de mogelijkheid om in de gemeente in coöperatief verband zonne-energie op te wekken. Vervolgens zijn Fer von der Assen van GroenLinks en Jolien Schroot van D66 in gesprek gegaan met de gemeente en is tijdens de Energiemarkt in mei 2016 een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente  en de in oprichting zijnde coöperatie Zon op Voorschoten voor de plaatsing en exploitatie van zonnepanelen op het dak van sporthal De Vliethorst. In juni van dat jaar is in de Alettahof een eerste bijeenkomst voor belangstellenden gehouden en in augustus werd de coöperatie bij notariële akte officieel opgericht. 

Wat willen jullie en waarom?
Wij willen graag zoveel mogelijk daken in Voorschoten beschikbaar krijgen voor de coöperatieve opwekking van zonne-energie. Wij moeten ook op gemeentelijk niveau een bijdrage leveren aan de energietransitie.  Dat is goed voor het klimaat, maar het is ook goed voor de portemonnee van de deelnemers. Want je kunt op je investering een rendement van ongeveer 5% verwachten en dat is een stuk meer dan de rente die je op je spaargeld bij de bank ontvangt. 

Hoe zijn jullie bij dit initiatief betrokken geraakt en wat is jullie motivatie om hieraan mee te werken?
Jan Koster: "Ik zag een brochure van de coöperatie met een oproep aan belangstellenden voor een bestuursfunctie. Ik was inmiddels met pensioen, had ervaring met secretariaatswerk en was op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding". Frans van Selm: "Het zaadje was bij mij al geplant tijdens discussies bij mijn vroegere werkgever (Shell) over de energievoorziening in de toekomst. Het werd me toen al duidelijk dat zonne-energie een belangrijk onderdeel van de oplossing zou gaan vormen. Bij de presentatie in de Alettahof raakte ik gecharmeerd van dit plaatselijke initiatief. Als projectmanager bij Shell had ik ervaring met het opzetten en leiden van projecten en daarom heb ik mij aangemeld". Jan en Frans: "Beiden willen we een bijdrage leveren aan de energietransitie. Lokale oplossingen zijn hierbij onmisbaar. Er valt ook in Voorschoten nog heel veel te halen!" 

Wat is momenteel de stand van zaken en hoe werkt de coöperatie?
We hebben momenteel  één dak (de Vliethorst) waar 224 panelen op liggen, die stroom opwekken voor de 43 leden van de coöperatie. We hebben nu twee jaar gedraaid en de stroomproductie is boven verwachting hoog geweest. Er zijn veel meer geschikte daken in Voorschoten en we hebben ook een wachtlijst voor belangstellende leden. Iedereen is in principe welkom als lid. De deelnemers leggen geld in, waarmee de coöperatie de zonnepanelen koopt. De leden zijn eigenaar van de coöperatie. Zij hoeven thuis geen energiebelasting (en btw daarover) meer te betalen voor elk kilowattuur dat zij in de coöperatie opwekken. Daarnaast krijgen de deelnemers nog een opbrengst uit de coöperatie voor de verkoop van de opgewekte stroom. Je bepaalt als deelnemer zelf hoeveel panelen je wilt financieren. Eén paneel kost ongeveer € 330,-; met meer panelen meedoen kan ook.

Hoe zien jullie de toekomst en wat is er nog nodig om jullie doel te bereiken?
Wij hebben er vertrouwen in dat Voorschotense burgers hun steentje gaan bijdragen aan de energietransitie. Volgens het Coalitieakkoord 2018-2022 heeft het gemeentebestuur ook de nodige ambities op energie- en klimaatgebied. Voor ons ligt de prioriteit nu bij de zoektocht naar nieuwe daken. We weten zeker dat er bij de gemeente, scholen, bedrijven en instellingen voldoende geschikte daken zijn. De dakeigenaren kunnen zelf in de coöperatie deelnemen en zo een leuke opbrengst krijgen van een dak waar ze anders niets mee doen. Wij kunnen de dakeigenaren verder geheel ontzorgen, want de coöperatie zorgt voor de aanleg en het beheer van de zonnepanelen. Verdere informatie, waaronder ook de criteria voor geschikte daken, is te vinden op onze website www.zonopvoorschoten.nl.  Verder kan men ons bereiken via facebook.com/zonopvoorschoten en zonopvoorschoten@zonopnederland.nl.


 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten