Logo voorschotensekrant.nl
<p>Gemeentehuis Voorschoten</p>

Gemeentehuis Voorschoten

(Foto: VSK)
Politiek

Gemeente: Géén containerwoningen op Jan Wagtendonkstraat

  Politiek

Er komen zeker geen containerwoningen op de eventuele bouwlocatie aan de Jan Wagtendonkstraat. Dat schrijft de gemeente in een brief aan de bewoners van de straat. Of, en zo ja wat er wel wordt gebouwd is op dit moment ook nog niet zeker. De plannen zijn nog in een onderzoeksfase maar gedacht wordt aan 46 wooneenheden in de sociale huur.

Aanleiding voor de brief was een artikel in de media over bouwplannen. Deze werden bekend gemaakt tijdens de vergadering van de raadscommissie Wonen, Ruimte en Groen. Op een prioriteitenlijst voor woningbouw, die het college op verzoek van de gemeenteraad maakte, werden 46 woningen op de Jan Wagtendonkstraat genoemd. Ook de raad was daar nog niet van de op de hoogte en stelde vragen. Wethouder Cramwinckel beloofde later dit jaar met meer informatie te komen. De bewoners intussen vreesden voor tijdelijke containerwoningen en startten een protestactie. 

In het verleden was het groene gebied bestemd voor woonwagens maar sinds 2012 zit er een woonbestemming op. ‘Er is een groot tekort aan betaalbare woningen. Met woningbouwvereniging De Sleutels hebben wij afspraken gemaakt over het realiseren van meer sociale huurwoningen in Voorschoten’, laat de gemeente in de brief weten. ‘De woningbouwvereniging onderzoekt momenteel of de Jan Wagtendonkstraat hiervoor een geschikte plek is. Gedacht wordt aan woningen die flexibel zijn in indeling, zodat van twee of meer kleinere woningen één grote kan worden gemaakt en andersom. Hiermee kunnen de woningen in de loop van de tijd aangepast worden aan de behoefte van verschillende doelgroepen. Er is geen sprake van plannen voor tijdelijke containerwoningen.’

Als de gemeenteraad instemt met een project aan de Jan Wagtendonkstraat wordt eerst een lijst van uitgangspunten en ideeën, over onder andere type woningen, gemaakt. Deze lijst wordt daarna met de bewoners besproken, belooft de gemeente die verwacht dat na de zomer van 2021 zal zijn. Voordat er een definitief besluit valt, komt het plan nog ter inzage voor iedereen.

Meer berichten