<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
<p>Journalist Lieuwe van Slooten doet onderzoek naar het proces rondom de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis.&nbsp;</p>

Journalist Lieuwe van Slooten doet onderzoek naar het proces rondom de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis. 

(Foto: VSK)
Politiek

Onderzoek naar procesgang rondom AB-huis

  Politiek

Mag een gemeentebestuur besluiten bepaalde informatie niet vrij te geven als er een WOB-verzoek komt? Dat antwoord werd vorige week tijdens de raadscommissie Burger & Bestuur gegeven. Ja, aldus het college. Onderwerp was een wob-verzoek naar de gang van zaken rondom de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis. 

WOB, Wet Openbaarheid van Bestuur, is een verzoek van, in dit geval een journalist, om alle informatie en communicatie rondom een onderwerp op te vragen. Sinds dit jaar heet het de Wet Open Overheid. De overheid is verplicht om bij een dergelijk verzoek alle informatie te overhandigen. 

Het college verzocht de raad afgelopen donderdag om de waardebepaling van het monumentale pand aan de Voorstraat niet vrij te geven. Reden is dat de gemeente momenteel verwikkeld is in een civiele rechtszaak over het AB-huis. Het college vindt het ter bescherming van de financiële en economische belangen van de gemeente ongewenst de geheimhouding op te heffen.

De verkoop van het AB-huis speelt al een paar jaar. De discussie startte toen Jos Kriek, eigenaar van de in het pand gevestigde Restaurant Floris V, aangaf het pand te willen kopen. Het college was voor, de raad niet en wilde een openbare verkoop. Dat leidde tot een commissie van wijze mannen die met een advies kwamen over de juiste koper. De Wassenaarse vastgoedondernemer Boris Bayer kwam als winnaar uit de bus met een bod van € 1,4 miljoen. Maar enkele weken later trok de gemeente de stekker uit het plan. Een eerder getekend voorlopig koopcontract werd ontbonden. Alhoewel zijn naam niet werd genoemd, lijkt het er op dat Bayer een civiele procedure tegen de gemeente is gestart. Een woordvoerder van het bedrijf wilde hierover geen uitspraken doen. Ook de gemeente wil geen mededelingen doen zolang de procedure loopt. 

Tijdens de vergadering vroegen SP, PvdA en GroenLinks wat die gronden waren om waardebepaling niet bekend te maken. Wethouder Paul de Bruijn antwoordde terughoudend. Hij is inmiddels de derde wethouder die zich over het onderwerp buigt. ‘De juridisch adviseur van de gemeente adviseert deze bedragen niet bekend te maken gedurende het civiele proces’, was zijn antwoord en liet het daarbij. 

Arnold Posthuma van de PvdA gaf aan dat de stukken al lang bij de journalist liggen, gelakt en wel. ‘Het is dus vreemd dat de Raad met terugwerkende kracht hierover moet beslissen. Nu ben je iets achteraf aan het repareren.’

‘Dat dit is gebeurd is tot daaraan toe, maar de wethouder bevestigde dit pas toen ik mijn vraag voor de derde keer aan hem had gesteld’, reageert Posthuma later. ‘Ik vertrouw erop dat de gemeente gegronde redenen heeft om te lakken, maar vind wel dat als een proces niet helemaal goed is, je dat dan ook gewoon op voorhand aangeeft.’ 

Vanavond stemt de gemeenteraad over het voorstel. Gezien de reacties in de raadscommissie lijkt het er op dat een meerderheid van de partijen instemt met het voorstel om de waardebepaling niet openbaar te maken.

De journalist in kwestie is Lieuwe van Slooten die de aanvraag vorig jaar oktober deed voor Sleutelstad. ‘Dat klopt’, antwoordt Van Slooten die inmiddels ook betrokken is bij Omroep West. ‘Ik heb alle 623 documenten binnen en werk hierin samen met een collega van de onderzoeksredactie van Omroep West’, zegt hij. ‘Tot dusverre ben ik geen waardebepalingen tegengekomen, maar in het eerste stadium van de verkoop was wel bekend dat de WOZ-waarde zo’n 563.000 euro was. Ook is bekend hoeveel Bayer heeft geboden. Ik zal nu moeten kijken of ik het missende stukje informatie met andere gegevens bij elkaar kan puzzelen. Want, als journalist wil je natuurlijk altijd alles weten’ 

Van Slooten is wel blij dat de raad zich positief uitsprak over zijn onderzoek. ‘Het is goed dat de pers kritisch is in het kader van transparantie’, gaf VVD fractievoorzitter Katrien van Meenen aan tijdens de vergadering. ‘Dat is fijn om te horen’, zegt Van Slooten die een reconstructie van het proces wil maken. ‘Met zoveel documenten heb ik trouwens wel even tijd nodig. Bovendien wordt er in bepaalde documenten naar de bijlagen verwezen en die zitten er niet allemaal bij. Daar zit ik dus nog even achteraan, maar de medewerkers van de gemeente zijn erg behulpzaam. Verder is de informatie volledig, er is niks weggelakt behalve namen van ambtenaren, maar daar is een duidelijke reden voor.’


&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=voorschotensekrant.nl&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;
Meer berichten