Afbeelding

Informatiebijeenkomst Vlietland: ‘zorgen blijven’

Politiek Politiek

Afgelopen vrijdagmiddag was er dan de langverwachte informatiebijeenkomst op het gemeentehuis van Leidschendam-Voorburg over de bebouwing op Vlietland. Een besloten bijeenkomst voor de gemeenteraden van Voorschoten, Leiden en een aantal statenleden.

Gedeputeerde Frank de Vogel sprak over de rol van de provincie als eigenaar van de grond. ‘Wij zien het gebied als verblijfrecreatie in een groene buffer’, zei hij maar wees er ook op dat er in 2006 al afspraken zijn gemaakt over het gebied en dat er in 2019 een erfpachtakte is gesloten. Op de vraag waarom het zo lang heeft geduurd, antwoordde De Vogel dat vooral de aanleg van de Rijnlandroute in de weg zat. 

De projectontwikkelaars van Dutch Lake Residence legde de plannen uit. Die zijn niet veel anders dan dat ze in augustus aan de Voorschotense Krant vertelden. Er is een herplantplicht voor alle gekapte bomen, de natuurlijke habitat voor het dierlijk leven wordt hersteld en zelfs uitgebreid met laag water. De woningen worden verkocht maar kunnen in principe onderverhuurd worden. Patricia Kortekaas van het CDA stelde praktische vragen. ‘Wat is de bouwhoogte?’ ‘De kavels zijn tussen de 80 en 120m2 groot en krijgen geen afscheiding, schuttingen zijn bijvoorbeeld verboden. In principe zijn de woningen eenlaags maar er kan ook een verdieping op en ook een schuurtje is mogelijk’, aldus Marius Heijn van Dutch Lake Residence. Er moet nog heel wat onderzoek worden gedaan voordat de eerste paal de grond in gaat. Heijn verwacht dat dat niet eerder is dan 2024. 

Voor nu is de raad van Leidschendam-Voorburg aan zet. Er zijn 38 zienswijzen binnengekomen. Zodra de gemeente die allemaal heeft gewogen, wordt duidelijk of er wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan worden doorgevoerd. Daarna gaat het voorstel voor besluitvorming naar de raadscommissie, dat zal in november zijn. De gemeenteraad praat er in december of januari 2023 over. Wethouder Bremer beloofde wel te gaan kijken naar een participatieproject voor de plannen Vlietland Noord, die binnenkort in concept op de site van de gemeente worden gepubliceerd. ‘Daar moeten we wel duidelijk zijn dat het om concept-plannen gaan die dus nog niet definitief zijn’, aldus de wethouder Reacties kunnen gestuurd worden naar vlietland@lv.nl. De uitzending kan nog worden teruggekeken op de site van de gemeente. 

‘Het was een gelikt verhaal van de ontwikkelaar, met aandacht voor natuur en veel mooie plaatjes, heel toevallig allemaal zonder geparkeerde auto’s of hoge geluidswallen’, zegt Albert Deuzeman van GroenLinks na afloop van de bijeenkomst. ‘Het neemt dan ook niet weg dat er veel groen en openbaar leef- en recreatiegebied dreigt te verdwijnen en daar zijn we erg ongelukkig mee. Dan steekt bovendien dat er voor inwoners van Voorschoten zo weinig ruimte is geweest om serieus mee te denken.’

‘De trend in onze regio voor de komende jaren is die van verdichting van wonen, recreatie en bedrijvigheid’, reageert Arnold Posthuma van de PvdA. ‘Grond is schaars. We moeten daarom extra zuinig zijn op ons publieke groen. Juist voor veel inwoners die geen eigen buiten hebben, is het belangrijk dat een plek als Vlietland vrij toegankelijk is. De gekozen richting van de bouw van een villapark, is een investering in enkelen ten koste van velen. Het nieuwe gebied is bedoeld voor vakantiegangers en niet voor de bewoners in onze regio.’

‘We hebben weinig nieuws gehoord maar het was wel goed om als raadslid de informatie op deze wijze compact gepresenteerd te krijgen’, zegt Jolien Schroot van D66. ‘Opmerkelijk was dat bij aanvang de juridische kant direct werd dicht getimmerd. Dat heeft mij persoonlijk niet overtuigd want een wet is een gereedschap en geen doel op zich. Regels en wetten zijn uitermate belangrijk maar … ze moeten gericht zijn op het overeind houden van het doel dat je als overheid beoogt. Bij Vlietland is me nog niet duidelijk welk doel gesteld is en of dat met dit plan behaald wordt. Dat toetsen ligt bij de provincie. Natuurlijk heeft de ontwikkelaar ook zijn rechten en die respecteren wij. Echter, als hij zijn plan aanpast vanwege gewijzigde omstandigheden, ligt het voor de hand om als provincie nog eens om tafel te gaan zitten, lijkt mij. Aanstaande woensdag spreek ik in bij de provincie met het verzoek om nog eens naar dit dossier te kijken. Bijzonder, in positieve zin, vind ik om deze bijeenkomst met verschillende overheden, gemeenten en provincie, gezamenlijk te doen. D66 heeft tijdens de bijeenkomst nadrukkelijk gevraagd naar de participatiemogelijkheden en die zijn zowel door wethouder Bremer, als door de ontwikkelaar toegezegd.’

‘Na vrijdag de nodige vragen gesteld te hebben kunnen we concluderen dat er een bestemmingplan ligt uit 2005 die nog steeds geldig is en dat de voorliggende conceptbestemmingsplan nog geen gelopen race is’, zegt CDA fractievoorzitter Patricia Kortekaas. ‘De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft hier nog zeggenschap in. Hopelijk hebben de vragen en vooral de antwoorden die daar op kwamen hen van “stof tot nadenken” voorzien. Wat het CDA betreft, wij vinden het belangrijk dat er gekeken wordt naar de mogelijkheid om via anno 2022 beschikbare subsidies voor natuurbehoud en versterking van het publieke functie, zijnde recreatie, dat het gebied  voor een ieder blijft en niet zoals in  het nieuwe plan vooral voor “the happy few”.  

‘Er wordt aangegeven dat het bestemmingsplan van 2005 onherroepelijk is. Dat wil niet zeggen dat je niets kunt wijzigen, want dat stelt de ontwikkelaar nu juist zelf voor. Dus je kunt het plan ook nog veel ingrijpender wijzigen’, zegt Anne Sikken van het Burgerinitiatief dat de petitie startte. ‘Als de politiek daar tenminste de moed voor heeft en het 17 jaar oude plan durft te beoordelen met de kennis van nu. Wat ons opvalt is dat er nu een klein stukje van het plangebied wordt besproken. Wat er met de rest gebeurt is niet helder. Een aantal onderwerpen uit het oude plan worden benoemd, andere niet. We vrezen dat er geen integrale afweging is van de belangen van alle partijen. Waarom is er niet gekeken naar alternatieven? Waarom wordt er zoveel gemeenschapsgeld uitgegeven ten behoeve van de ontwikkelaars en exploitant? 

Leden van het burgerinitiatief hebben gesproken met de projectontwikkelaars. ‘Dit gesprek heeft ons geenszins gerustgesteld. We hebben nog steeds heel veel onbeantwoorde vragen. Dat hiermee werd gesuggereerd dat er participatie plaatsvindt maakt ons alleen nog maar meer bezorgd dan we al waren. Wij geloven dat participatie meer is dan het zenden van informatie of een enkele keer met elkaar om de tafel zitten. We denken dat het juist vraagt om een actieve, betrokken en luisterende houding van burgers, maar ook van de overheid en andere partijen. Wij pleiten enkel voor een zorgvuldig democratisch proces waarin er voldoende tijd wordt genomen om alle vragen die leven te beantwoorden. Wij vragen daarom om uitstel om een overhaast en onomkeerbaar besluit te voorkomen. Dan is er voldoende tijd voor burgerparticipatie en het zorgvuldig afwegen van alle betrokken belangen in heel Vlietland Noordoost in plaats van alleen te focussen op twee losse stukken in Vlietland Noord.’

Nieuws overzicht

Afbeelding
Huiselijk geweld en kindermishandeling: ook in Voorschoten 3 uur geleden
Afbeelding
Forescate Dames 1 wint met 3-1 van Alliance D1 3 uur geleden
Afbeelding
Volleybaljongens Gemini Kangeroes zoeken nieuwe spelers 3 uur geleden
Afbeelding
Spetterend glow feest voor 08-09-010!! 3 uur geleden
Afbeelding
'Niet alleen lichamelijk maar ook mentaal sterker worden' 4 uur geleden