CDA fractievoorzitter Patricia Kortekaas
CDA fractievoorzitter Patricia Kortekaas

CDA: Voorschoten zet in op structurele aanpak en oplossingen bij Energiearmoede

Politiek Persberichten Politiek

(Persbericht CDA) De aanwezigheid van armoede in de Westerse wereld dat de laatste 50 jaar zo’n intens groeiende welvaart kende, is voor ons nauwelijks uit te leggen. Ook Voorschoten kent door en met de huidige energiecrisis een -groeiende- kloof tussen arm en rijk. De nu merkbaar stijgende gas- en elektraprijzen werken uiteraard door in dagelijkse boodschappen. De verwachting is dat dit de komende tijd verder het geval zal zijn. Denk in dit verband ook aan stijgende contributies van verenigingslidmaatschappen, duurdere kaartjes voor zwembaden etc. Wij kennen allemaal voorbeelden uit onze eigen omgeving!

De gebruikelijke Najaarsnota van het Rijk stelt om deze redenen gemeenten hiertoe aanvullende financiële middelen beschikbaar. Daarmee kunnen zij o.a. culturele instellingen en verenigingen in deze tijd van letterlijk “armoede” tegemoet komen en maatschappelijke voorzieningen zoveel mogelijk borgen. Deze middelen zijn echter niet “geoormerkt”. Het CDA zag en ziet dat graag wel om de gelden zo in te zetten waarvoor ze bestemd zijn. Opdat kinderen hun abonnement bij een vereniging niet hoeven op te zeggen. Om te voorkomen dat zij niet langer gebruik kunnen maken van maatschappelijke voorzieningen vanwege bijv. te sterk stijgende kosten voor een lidmaatschap. Om reden van “ieder kind doet mee” en/of preventief gezondheids-beleid “voor 0 tot 100” vindt wij een dergelijke ontwikkeling onwenselijk en willen die ontwikkeling graag voorkomen!’, aldus fractievoorzitter Patricia Kortekaas. ‘Met het oog daarop werd mede door het CDA een motie ingediend die in de Raad brede steun kreeg. Hiermee wordt ingezet op een meer structurele oplossing voor de ontstane energiearmoede. Het college heeft in lijn hiermee en conform afspraak met de coalitie een pakket maatregelen opgezet, waarvan de uitvoering zal worden aangestuurd door de welzijnsorganisatie Voorschoten voor Elkaar (VvE). Door uitbreiding van het aantal fte’s en uren van raadslieden, evenals door een armoederegisseur, kunnen daar meer mensen terecht en uiteindelijk geholpen worden.’

Er bestaan al noodgelden en noodfondsen in Voorschoten, zoals het Sociaal Hulpfonds, de noodhulpbureau Stichting Urgente Noden (SUN). En natuurlijk zijn de kerken actief. Naast het landelijk noodfonds komt er een tijdelijk aanvullend gemeentelijk noodfonds voor inwoners én zelfstandige ondernemers in Voorschoten. Hiertoe wordt ingezet op samenwerking tussen de raadslieden en genoemde Stichting Urgente Noden (SUN) in Leiden. Uitgangspunt is dat iedereen die door hoge energierekeningen in acute problemen komt bij dit fonds kan aankloppen. Daarbij wordt primair gekeken naar het feitelijk besteedbaar inkomen in plaats van naar alleen de hoogte ervan. SUN betaalt niet uit aan de mensen-in-nood, maar direct aan schuldeisers. Aanvragen moeten daarom ook ingediend worden door een intermediair, in dit geval zou dat de armoederegisseur van Voorschoten voor Elkaar kunnen zijn.

Er komen Warme Huiskamers; realisatie daarvan door samenwerking met buurthuizen, bibliotheek en/of zwembad. Om inwoners thuis energie te laten besparen kunnen mensen in de koude maanden (jan-april) samen komen op een centrale plek (een ‘warme’ huiskamer!). Iedereen is daar welkom om te werken, te ontmoeten, huiswerk te maken of een spelletje te doen. Het is de bedoeling dat inwoners op die plekken verder informatie kunnen vinden bij het aanvragen van een energietoeslag en/of geholpen worden in geval van een armoede-situatie en/of schuldenproblematiek.

Er gaan verder Fix-teams aan de slag! Dit zijn mensen die zorgen voor het installeren van kleine energiebesparende maatregelen en het geven van energieadvies bij mensen thuis. Via sociaal raadslieden / armoederegisseur kunnen zij een beroep doen op hulp. Dit levert per woning een flinke energiebesparing en daarmee een lagere energierekening op.

Nieuws overzicht

Afbeelding
Evenement in Vuur en Vlam bij Stoomtreinmuseum 7 uur geleden
Afbeelding
GroenLinks Voorschoten vindt accommodaties essentieel onderdeel van sportvisie 7 uur geleden
Afbeelding
Succes in Silvercup voor Forescate Hockey Dames 1 8 uur geleden
Afbeelding
OdenseHuisOrkest brengt mensen bij elkaar: 'Ik word er blij van in mijn hoofd' 14 uur geleden
Afbeelding
PvdA: 'Voor een inclusief en veilig sportklimaat in Voorschoten' 27 mrt., 09:22