PvdA lijsttrekker Arnold Posthuma
PvdA lijsttrekker Arnold Posthuma

PvdA: ‘Voorschoten is van ons allemaal’

Politiek Persberichten Politiek

(Persbericht) De PvdA Voorschoten heeft vandaag zijn verkiezingsprogramma ‘Voorschoten is van ons allemaal’ bekend gemaakt. Lijsttrekker Arnold Posthuma: ‘De PvdA kiest voor een Voorschoten met woningen voor mensen met een smalle en een grote beurs, starter of doorstromer. Wij staan voor een politiek die zich richt op alle groepen in Voorschoten. Of ze nu jong of oud, bijstandsgerechtigd, forens of ondernemer zijn. Wij staan voor een politiek die zich verantwoordelijk voelt voor de leefomgeving van onze toekomstige generaties. Met een overheid die rekening houdt met de kwetsbaarheden van het bestaan. De PvdA kiest voor een Voorschoten dat van ons allemaal is’.

Voorschoten is een fijn dorp om te wonen, met een sterk verenigingsleven en een eigen identiteit. De afgelopen vier jaar is er een beperkt aantal nieuwe woningen opgeleverd. Dat waren vooral woningen boven de half miljoen. De raad heeft drie jaar gewacht op een uitvoeringsplan energie en klimaat. De echte uitvoering moet nog beginnen. 

Over de versterking van ons “bruisend centrum” is veel gesproken. Het is tijd voor daadkracht en een samenhangende aanpak. We missen echter een samenhangende aanpak waardoor het centrum zich kan ontwikkelen tot een plek om te wonen, te verblijven en elkaar te ontmoeten. Van een ‘place to buy’ naar een ‘place to buy, live and meet’!

Investeren in mensen is voor de PvdA essentieel. We vinden een gemeente die rekening houdt met de kwetsbaarheden van het bestaan prettiger om in te wonen. Een gemeente waarin de overheid waar nodig helpt en een vangnet biedt. Een overheid die zich inzet voor een veilige omgeving, een betaalbare woning en bereikbare, toegankelijk voorzieningen en zorg. 

Een gemeente die weet dat duurzaamheid niet alleen gaat over warmtepompen, maar ook over energiearmoede. Om de broodnodige verbindingen tussen mensen tot stand te brengen - ook door de Coronacrisis - hebben we een faciliterende overheid nodig. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het verenigingsleven, naar sport en cultuur. Sport en cultuur zijn niet alleen goed voor ons welbevinden, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling, maar zijn ook de plekken waar mensen elkaar ontmoeten en leren kennen en een gezamenlijk doel nastreven, ongeacht achtergrond, opleiding en inkomen. Passende ondersteuning van de gemeente is hiervoor noodzakelijk.

Met dit programma kiest de PvdA voor een Voorschoten dat van ons allemaal is. Arnold Posthuma: “Ik ben trots op ons programma dat we samen met de leden van de PvdA hebben opgesteld. Met de uitvoering van dit programma kan het bestuur van de gemeente Voorschoten echt andere keuzes maken!” Wilt U meer weten over ons verkiezingsprogramma? Kijk op voorschoten.pvda.nl/

Nieuws overzicht

Afbeelding
Zeer muzikaal samenspel Pantelis Protopapas Quartet bij PJPJ Voorschoten 19 feb, 22:25
Jeroen van Dijken VVD Zuid Holland (l)  en Jaap Haubrich VVD Voorschoten.
VVD Voorschoten blij met toekomstig Lammenschansplein 19 feb, 22:22
Afbeelding
Ruim 100 zwemdiploma's uitgereikt in zwembad Het Wedde! 19 feb, 10:53 1
Afbeelding
PvdA en GroenLinks: Leegstand centrum bedreigt levendigheid dorp! 19 feb, 08:53 2
Afbeelding
Big Band komt naar Voorschoten! 17 feb, 14:45 1