Afbeelding
Foto: Foto Oud Archief Voorschoten

PvdA-Voorschoten herdenkt op 1 mei markant politicus Piet den Hartog (1948-2000)

Politiek Persberichten Politiek

(Persbericht) Piet den Hartog, geboren 25 februari 1948 in Rijswijk, was de adjunct-directeur economische zaken van InnoVam (opleidingsinstituut in de mobiliteitsbranche) en zou uitgroeien tot een markant Voorschotense politicus. Piet was een toegankelijk persoon, een inspirator en stond midden in de dorpse gemeenschap. 

In 1998 werd hij wethouder Welzijn, Zorg en Sociale Zaken, een functie die hij ambieerde, want dan kon hij meer in Voorschoten voor elkaar krijgen. Met zijn grote kennis van het dorp vergemakkelijkte hij het werk van de ambtenaren bij de voorbereiding en uitvoering van talloze raadsbesluiten.

Piet den Hartog kwam op 31 oktober 1991 door het vertrek van raadslid Ronald Kalfsbeek in de gemeenteraad van Voorschoten. Hij zat in de PvdA-fractie samen met Peter Dordregter (fractievoorzitter) en Mieke Breunesse-Stigter (raadslid en zittend wethouder Welzijn, Sociale dienstverlening en Cultuur).

Piet was een echte volksvertegenwoordiger. Hij had contact met de bevolking en wist daardoor wat er allemaal speelde. Zo kon hij besluiten nemen en voorstellen doen in het belang van de gemeenschap. Hij was als raadslid praktisch ingesteld.

Als wethouder stond Piet dicht bij de Voorschotenaren. Hij wilde met iedereen goed contact hebben en houden. Zo bleek uit onderzoek dat de jongeren in Voorschoten zich niet meer serieus genomen voelden door de politiek. Ze kwamen niet meer met hun problemen naar de gemeente toe. 

Piet den Hartog bedacht toen zelf maar om naar de jongeren te gaan onder het motto: ‘De wethouder komt naar u toe deze winter’. Het eerste jongereninspraakuur vond plaatst op een avond in september 1998 in buurthuis Alettahof in Noord-Hofland. Wethouder Piet den Hartog wil van de 20 aanwezige jongeren zelf horen wat ze te zeggen hebben. Over het eerste inspraakuur waren de jongeren heel tevreden. Zo ook wethouder Piet den Hartog die hiermee doorging. De scouting, de Vlietwijk, jongerencentrum Vlietwijk en de voetbalvereniging Voorschoten ’97, allemaal kregen ze de wethouder op bezoek.

Zaterdag 22 januari 2000 overleed Piet den Hartog, veel te jong op 51-jarige leeftijd in de functie van wethouder van Voorschoten. Hij was het boegbeeld van de PvdA in zijn geliefde dorp Voorschoten. Bij de herdenkingsbijeenkomst op 28 januari 2000 werden lovende woorden over Piet den Hartog uitgesproken. 

Toenmalig Burgemeester Peter Cannegieter zei over de kwaliteiten van Piet als mens en politicus: “Succesvolle politici zijn zelden bij iedereen geliefd. Piet den Hartog was dat wel. Hij streed voor zijn idealen vanuit een nobele, humane inborst, opkomend voor de zwakkeren en bouwend aan een zijns inziens rijkere, boeiende en bevredigende samenleving”.

Toenmalig PvdA- fractievoorzitter Wim Carabain: “Hij hielp mensen die in de knel zaten. Tot het laatst was hij de volksvertegenwoordiger, die een grote kracht en veel visie had en over het talent beschikte om mensen bij elkaar te brengen. 

De “man van twaalf ambachten, zonder ongelukken”, zoals de lokale journalist Joop Peeters hem noemde, zal, aldus Cannegieter, “voortleven als een democraat in hart en nieren, een man van de straat waaraan wij de beste herinnering bewaren. Wij verliezen een kanjer, maar houden een voorbeeld”

Zie voor het volledige verhaal: pvdavoorschoten.nl

Nieuws overzicht

Afbeelding
Discussieavond op duurzaam sportaccommodatiebeleid in Voorschoten 28 minuten geleden
Afbeelding
Een mooi Weekend van Voorschoten 5 uur geleden
Afbeelding
12 oktober: Wijnproeverij bij Vabene 5 uur geleden
Afbeelding
PvdA: Zet de Vlietwijk centraal! 22 uur geleden
Afbeelding
Poëzieroute Voorschoten start met gedicht van Anne Remijn 23 uur geleden