PvdA fractievoorzitter Arnold Posthuma
PvdA fractievoorzitter Arnold Posthuma

PvdA: Zet de Vlietwijk centraal!

Politiek Politiek

(persbericht) De afgelopen maanden heeft de PvdA verschillende schriftelijke vragen gesteld over de Vlietwijk. Over rommel bij vuilcontainers, slecht onderhouden publieke ruimte, gebrekkige communicatie met bewoners, toenemende geluidsoverlast en zelfs vrouwonvriendelijk gedrag op straat. Naar aanleiding van onze vragen, hebben we meer signalen van bewoners uit de Vlietwijk ontvangen. Signalen die onze vermoedens bevestigen: er lopen zaken gewoon niet goed in de wijk. Reden te meer om tijdens het vragenuurtje op donderdag 28 september 2023 dit op de raadsagenda te zetten.  

Op onze gestelde vragen herkende het College de beschreven problemen en de aangebrachte signalen: De afgelopen weken zijn er meer meldingen gedaan van woonoverlast en is er een toename te zien van bewoners die zich melden met een onveilig gevoel in hun buurt. Burgemeester Stemerdink gaf daarop aan dat afgelopen weken intensievere gesprekken zijn gevoerd met partijen als Voorschoten voor Elkaar, BOA’s , wijkagenten en ook woningcorporaties. Ook zou het contact tussen de bewoners die overlast ervaren en de gemeente, geïntensiveerd zijn.

We vinden het goed te horen dat de gemeente de problemen in de Vlietwijk op hun netvlies heeft staan. Maar we vragen ons oprecht af of dit voldoende is, om de geschetste problemen echt te tackelen. Er is meer nodig dan alleen kopjes koffie drinken. In onze ogen is gerichte actie nodig om de problemen in de Vlietwijk duurzaam en structureel op te lossen.

PvdA- fractievoorzitter Arnold Posthuma: ‘Wij willen dat het College met meer concrete maatregelen komt om de geschetste problemen op te lossen. Meer aandacht voor de Vlietwijk zou wat ons betreft in echte daden moeten worden omgezet: meer actie voor aan het aanpakken van zwerfvuil, gerichte aandacht van BOA’s en wijkagenten en zichtbare acties door alle partijen die in de Vlietwijk werkzaam zijn. Voor onze bewoners in de Vlietwijk. Daarom onze oproep aan de gemeente Voorschoten: Zet de Vlietwijk centraal!

Nieuws overzicht

Afbeelding
Zeer muzikaal samenspel Pantelis Protopapas Quartet bij PJPJ Voorschoten 19 feb, 22:25
Jeroen van Dijken VVD Zuid Holland (l)  en Jaap Haubrich VVD Voorschoten.
VVD Voorschoten blij met toekomstig Lammenschansplein 19 feb, 22:22
Afbeelding
Ruim 100 zwemdiploma's uitgereikt in zwembad Het Wedde! 19 feb, 10:53 1
Afbeelding
PvdA en GroenLinks: Leegstand centrum bedreigt levendigheid dorp! 19 feb, 08:53 2
Afbeelding
Big Band komt naar Voorschoten! 17 feb, 14:45 1