<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl

Vervolg Starrenburg III persbericht ONS

Omwonenden van de toekomstige wijk Starrenburg III willen graag weten welke maatregelen worden genomen om 'overlast' tijdens de realisering van de wijk zoveel mogelijk te voorkomen. De fractie van ONS Voorschoten heeft hun vragen aan het college voorgelegd. Dit keer de antwoorden op de laatste twee vragen.

Vraag 3:

Ongetwijfeld is het nodig om heiwerkzaamheden uit te voeren. Kan het college bevorderen en/of afdwingen, dat heipalen geboord worden in plaats van geslagen, met als doel geluidsoverlast en onnodige trillingen en eventuele schade aan panden te voorkomen.

Antwoord 3:

In principe worden de palen geheid (prefab paalsysteem). De ontwikkelaars laten zich hierover nog adviseren door een constructeur en een ingenieursbureau. Voor de aanvang van de heiwerkzaamheden wordt een scan uitgevoerd, waarbij de staat van de omliggende bebouwing vastgelegd wordt. Naar de inzichten van specialisten kunnen bij risicovolle woningen trillingsmetingen uitgevoerd worden.

Vraag 4:

Indien Hofvliet en de Zuiderzichtlaan tijdens de bouw toegangswegen worden, is het college bereid -indien aan de orde- elders compenserende parkeerplaatsen te realiseren? Dit met de gedachte, dat (bouw)voertuigen elkaar niet kunnen passeren en geparkeerde auto's een belemmering kunnen zijn met mogelijk dito gevolgen. Deze vragen worden mede gesteld tegen de achtergrond van het feit, dat –zo hebben wij begrepen- de bouwwerkzaamheden in fasen worden uitgevoerd.

Antwoord 4:

De straten Hofvliet en Zuiderlichtlaan worden niet als bouwroute gebruikt. De rijweg van de Zuiderzichtlaan is niet bedoeld om op te parkeren. Als er in de huidige situatie langs de Zuiderzichtlaan wordt geparkeerd, dan kan dat omdat het nu een rustige en deels doodlopende straat is. Na realisatie van Starrenburg III wordt dit de hoofdontsluiting van de nieuwe wijk en dan is parkeren op de rijbaan van de Zuiderzichtlaan onwenselijk. Er worden geen compenserende parkeerplaatsen aangelegd voor auto's die nu op de Zuiderzichtlaan parkeren.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten