<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl

Protest tegen massale bomenkap Vlietland

De vereniging Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4, heeft woensdag j.l. door middel van een brief aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen massale bomenkap op Vlietland.

Persbericht:  brief aan College Gedeputeerde Staten provincie ZH

In de door Staatsbosbeheer in delen van Voorschoten huis aan huis bezorgde brief van 17 juli 2019, midden in de vakantieperiode, staat dat Staatsbosbeheer al in september 2019, in opdracht van de provincie over zal gaan tot het kappen van gehele bospercelen in Vlietland. 

Veel inwoners van Voorschoten voelen zich hierdoor overvallen. Zij zijn de afgelopen jaren al geconfronteerd met de kap van duizenden bomen in Vlietland, waardoor het verkeerslawaai vanaf rijksweg A4 verder is toegenomen. Hier bovenop komt dus nu de kap van grote bospercelen in de onmiddellijke nabijheid van de woningen rond de Vliet in Voorschoten. Verwacht wordt dat hierdoor niet alleen het aanzien van de woonomgeving achteruit gaat maar ook het verkeerslawaai vanaf de A4 opnieuw gaat toenemen. Het zal nog tientallen jaren duren voordat vervangende bomen enige omvang hebben bereikt.

De provincie en Staatsbosbeheer hebben bewoners en belangenorganisaties slechts willen informeren over de kap van de bomen. Zij  willen hierover niet in overleg gaan met belanghebbenden. Dit vinden wij een zeer kwalijke zaak.
In de brief vraagt de Vereniging Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 Gedeputeerde Staten hen binnen 4 weken na dagtekening van de brief te bevestigen dat voorafgaand aan de voorgenomen werkzaamheden overleg wordt gevoerd met belanghebbenden, waaronder  de vereniging, over alternatieve maatregelen en/of een gefaseerde aanpak van de bomenkap'. 

 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten