Afbeelding

Gemeente Voorschoten behandelt startnotitie woonvisie

Algemeen

Donderdag 9 februari bespreekt de commissie Wonen, Ruimte en Groen van de gemeente Voorschoten de startnotitie voor een nieuwe woonvisie. Inwoners en andere geïnteresseerden kunnen de vergadering als toehoorder bijwonen.

 In de vergadering van 9 februari bespreekt de commissie Wonen, Ruimte en Groen de startnotitie voor een nieuwe woonvisie van Voorschoten. Er bestaat al een woonvisie voor de jaren 2019-2022. Met de woonvisie 2023 gaat de gemeenteraad die actualiseren. De eerste stap is een startnotitie. Daarin neemt de raad een besluit over het proces om tot een nieuwe woonvisie te komen. De startnotitie beschrijft bijvoorbeeld over welke onderwerpen belanghebbenden, waaronder inwoners, straks kunnen meepraten en welke beleidskaders al vaststaan.

 Dezelfde avond staan ook andere woononderwerpen op de agenda, zoals de zienswijze van de dertien gemeenten binnen het samenwerkingsverband Holland Rijnland op de regionale huisvestingsverordening. Deze verordening geeft regels voor sociale verhuur. Ook de regionale woonagenda staat op de agenda. Daarin staan afspraken over woningbouw.

 De gemeente Voorschoten maakt zich sterk voor meer betaalbare woningen. Omdat de lokale woonvisie een uitwerking is van zowel landelijk als regionaal beleid, heeft de gemeente weinig vrijheid om zelf te bepalen welk beleid wordt gemaakt. Waar wij wel ruimte hebben, willen wij onze inwoners en belanghebbenden graag betrekken bij het opstellen en vaststellen van de visie. In het voorjaar van 2023 volgt daarover meer nieuws.

Voor nu nodigen wij u van harte uit om de vergadering als toehoorder bij te wonen. De vergadering vindt plaats in de Raadszaal van het gemeentehuis en duurt van 19.30 tot 22.30 uur. In de zaal is ruimte voor twintig belangstellenden, maar via de website voorschoten.bestuurlijkeinformatie.nl kunt u ook thuis meeluisteren.

Nieuws overzicht

Afbeelding
Huiselijk geweld en kindermishandeling: ook in Voorschoten 3 uur geleden
Afbeelding
Forescate Dames 1 wint met 3-1 van Alliance D1 4 uur geleden
Afbeelding
Volleybaljongens Gemini Kangeroes zoeken nieuwe spelers 4 uur geleden
Afbeelding
Spetterend glow feest voor 08-09-010!! 4 uur geleden
Afbeelding
'Niet alleen lichamelijk maar ook mentaal sterker worden' 4 uur geleden