Fotografie: Rob Boel
Fotografie: Rob Boel

Jaarconcert Harmonie Voorschoten op zondag 25 juni

Algemeen

Na het feestelijke en goed bezochte nieuwjaarsconcert in januari is de harmonie tijdens de repetities op vrijdagavond aan de slag gegaan met dit nieuwe repertoire. De muzikanten van de harmonie kijken uit naar het concert en hopen weer op een groot en enthousiast publiek!


Poster concert

Zondagmiddag 25 juni geeft Harmonie Voorschoten haar jaarconcert in het Bondsgebouw in Voorschoten. De muzikale leiding is in handen van dirigent Ivo van Gennip. U kunt deze middag luisteren naar een gevarieerd programma, van licht klassiek tot populair. Zo kunt u o.a. genieten van filmmuziek van Hans Zimmer, muziek uit de Musical “Soldaat Van Oranje”, twee concertwerken van Bert Appermont en Jacob de Haan en enkele popklassiekers uit de jaren 60 en 70.

Speciale gast bij dit concert is de 18-jarige gitarist Martijn van ’t Zelfde. Hij zal de gitaarsolo spelen in het muziekstuk Classical Gas van Mason Williams, met begeleiding van de harmonie. Martijn is 18 jaar en speelt al ruim 11 jaar gitaar. Al vroeg begon Martijn met optredens voor publiek: in kleine kring bij huisconcerten, maar ook bij het Open Podium in Voorschoten. Hier heeft hij al vele malen opgetreden als solo-gitarist, maar ook als begeleider van andere muzikanten. Het idee voor de samenwerking tussen Martijn en de harmonie ontstond toen één van de orkestleden hem de solo-gitaarversie van Classical Gas hoorde spelen. In de originele hitversie uit 1968 spelen ook blazers mee, die terugkomen in het arrangement voor gitaar en harmonie dat door Martijn en de harmonie is uitgezocht.

Datum concert: Zondag 25 juni 2023

Aanvang: 14.00 uur, zaal open vanaf 13:30 uur

Locatie: Bondsgebouw, Leidseweg 100, Voorschoten

Toegang: gratis

Concert Harmonie Voorschoten on Sunday, June 25

On Sunday afternoon, June 25, the Harmonie Voorschoten wind band will give its annual concert in the Bondsgebouw in Voorschoten. The band will be lead by conductor Ivo van Gennip. This afternoon you can listen to a varied program, from light classical to popular music. For example, you can enjoy film music by Hans Zimmer, music from the Musical “Soldaat Van Oranje”, two concert works by Bert Appermont and Jacob de Haan and some pop classics from the 60s and 70s.

After the festive and well-attended New Year’s concert in January, the wind band started working on this new repertoire during rehearsals on Friday evening. The musicians of the band are looking forward to the concert and hope for a large and enthusiastic audience again!

Special guest at this concert is the 18-year-old guitarist Martijn van ‘t Zelfde. He will play the guitar solo in Mason Williams’ piece Classical Gas, with wind band accompaniment. Martijn is 18 years old and has been playing the guitar for over 11 years. Martijn started performing for the public at an early age: in a small circle at house concerts, but also at the Open Podium in Voorschoten. Here he has performed many times as a solo guitarist, but also accompanied other musicians. The idea for the collaboration between Martijn and the wind band arose when one of the orchestra members heard him play the solo guitar version of Classical Gas. The original hit version from 1968 also features wind instruments, which return in the arrangement for guitar and band selected by Martijn and the band.

Concert date: Sunday, June 25, 2023

Start: 2 p.m., doors open at 1:30 p.m

Location: Bondsgebouw, Leidseweg 100, Voorschoten

Free access

Fotografie: Rob Boel

Nieuws overzicht

Afbeelding
VKK-jubileumconcert De Vliegende Hollander 13 uur geleden
Oude Stationslaantje.
Geen flexwoningen maar permanente bouw Oude Stationslaantje 23 uur geleden
Afbeelding
Bloed, zweet en tranen bij oefening Corbulotunnel gisteren
Afbeelding
Grote oefening in Corbulotunnel 23 mei, 12:46
Afbeelding
Asfaltwerkzaamheden op diverse plekken in het dorp 23 mei, 12:37