Afbeelding
Foto:

Voorschoten Lokaal voor herinrichting Adegeest, tegen knip

Algemeen Persberichten Politiek

Het riool in de wijk Adegeest is dringend aan vervanging toe. Een monsterklus en de grootste investering in Voorschoten ooit. Bewoners zijn via een intensief en goed georganiseerd participatietraject betrokken. Voorschoten Lokaal is groot voorstander van inwoner participatie. 

In de nieuwe rioolsituatie wordt het hemelwater (regen) gescheiden afgevoerd. Dat komt dan niet meer bij het afvalwater uit de woningen in het riool terecht. Naast de regenwater afvoer wordt het water ook opgevangen in ‘wadi’s’, waarna het water langzaam opgenomen wordt in de grond. En omdat de wijk toch helemaal open moest vanwege de rioleringswerkzaamheden, was dat de gelegenheid om de openbare ruimte in de wijk opnieuw in te richten. Doel was hierbij de leefbaarheid van de wijk te vergroten. In het project is gekozen voor voetgangers en fietsers als uitgangspunt. Ook wordt er meer groen aangelegd terwijl het aantal parkeerplekken vrijwel gelijk blijft. Het zwembad krijgt meer parkeerplekken en bij de Fortgensschool komt juist meer plek voor de fiets.

Bij het project kwam een uitgebreid participatietraject. Er zijn werkgroepen opgericht waarin bewoners en sportverenigingen konden deelnemen. Het participatietraject bij dit project heeft geleid tot diverse aanpassingen aan de voorlopige plannen. Voorschoten Lokaal is voorstander van uitgebreide participatie, want juist de gebruikers van de wijk kennen de situatie en weten wat de knelpunten zijn.

Er bleek echter grote verdeeldheid ten aanzien van het aanbrengen van twee zogenoemde ‘knippen’ in de Berlioz- en Chopinlaan. Voorschoten Lokaal is geen voorstander van deze ‘knippen’. Wij vonden de verkeerskundige onderbouwing onvoldoende en zijn er niet van overtuigd geraakt dat die knippen de verkeersveiligheid echt verhogen. De ingediende amendementen om de ‘knippen’ in zijn geheel uit het plan te verwijderen hebben het net niet gehaald. Waarmee de grote verdeeldheid van de inwoners in de wijk ook doorklonk in de raad. Echter het door de VVD en Voorschoten Lokaal ingediende amendement om de ‘knippen’ zo aan te leggen dat deze na een evaluatieperiode met betrekking tot verkeersveiligheid alsnog eenvoudig verwijderd kunnen worden, heeft het met een ruime meerderheid gelukkig wel gehaald.

Reageren: stuur een mailtje aan vereniging@voorschotenlokaal.nl

Meer weten over Voorschoten Lokaal: kijk op www.voorschotenlokaal.nl

Nieuws overzicht

Afbeelding
Mis het niet: De Goed Voor Elkaar Show 2024! 2 uur geleden
Wethouder Paul de Bruijn kwam Imadeddine Hader van de Stichting Assalem feliciteren. Foto's: VSK
Het begin van een traditie: samen het Suikerfeest vieren 9 uur geleden 1
Afbeelding
Blijf langer sterk 11 uur geleden
De eerste Zonnebloemloten zijn verkocht door Zonnebloemvoorzitter Bert Dedden, aan burgemeester Stemerdink
Burgemeester Nadine Stemerdink koopt eerste Zonnebloemloten 17 apr, 15:04
Afbeelding
Voorschoten sluit aan bij Hollandse Plassen 17 apr, 13:42