<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
<p>Helma Nepp&eacute;rus schrijft elke maand over wat er in het dorp speelt. Foto: Nick van Ormondt</p>

Helma Neppérus schrijft elke maand over wat er in het dorp speelt. Foto: Nick van Ormondt

(Foto: )
Regio nieuws

Helma Neppérus: Toch stappen vooruit

  Column

We dachten een paar weken terug dat alles weer als vanouds werd in ons land en dus ook in Voorschoten, helaas het Corona virus heeft toch weer toegeslagen en daarom gelden er dus weer beperkingen. Leuk is het niet en wat ook opvalt is het aantal kinderen dat ziek wordt op school. Nu we de 1,5 meter weer moeten aanhouden, gaat het virus hopelijk minder toeslaan. Maar, voorlopig blijven de ziektecijfers helaas nog hoog. Voor onze ondernemers hoop ik dat ze toch zaken kunnen doen en ook de horeca krijgt hopelijk voldoende klanten en wellicht worden de sluitingstijen nog wel iets verruimd.

Intussen heeft Voorschoten Sinterklaas toch ontvangen en is men politiek ook actief. Al zal veel overleg weer digitaal zijn. Soms blijven dossiers je lang bezig houden. De aanleg van de rotonde bij het gemeentehuis riep destijds twijfels op, maar het moest en zou gebeuren. Helaas konden we niet alleen bij de kosten, maar ook bij de veiligheid van de rotonde vraagtekens zetten. 

Lastig en gevaarlijk
Zelf vind ik de rotonde lopend, fietsend en autorijdend niet prettig en voor mensen van buiten Voorschoten is het helemaal lastig en extra gevaarlijk. Gelukkig gaat de rotonde nu worden aangepakt en is er geld voor gereserveerd in de begroting van 2022. Het werd tijd, maar ik ben blij dat het nu gaat gebeuren.

De bibliotheek moet verder
De afgelopen weken was er veel gedoe over de zogeheten multifunctionele accommodatie (MFA). Er is ook al een lange voorgeschiedenis. We hebben het jaren terug gehad over het Huis van Voorschoten en zelf heb ik toen ook de term Stopera aan de Vliet gebruikt. Kern is: hoe groot en luxe wil je het maken.

Ik vind het voorstel voor verbouwing van de bibliotheek en het daarbij betrekken van de filmzaal nog steeds goed. En dan is er vast ook ruimte voor meer culturele activiteiten. Maar er zullen grenzen zijn.

De plannen voor verbouwing van de Kruispunt kerk kunnen zeker tot iets moois leiden, maar zullen duurder zijn en de vraag is: komt de noodzakelijke vergunning wel voor die verbouwing of zelfs sloop van de kerk omdat mensen zich daar tegen zullen verzetten. Zoals nu ook helaas al vele jaren gebeurt tegen sloop van de Moeder Godskerk om er huizen te bouwen. 

Gemeentehuis
Complicatie bij dit alles is, dat er nu ook plannen in aandacht zijn voor verbouwing of vernieuwing van het gemeentehuis. Ik zou nu toch voorrang willen geven aan de Multifunctionele accommodatie. Hopelijk kunnen er toch vrij snel knopen worden doorgehakt.

En in de tussentijd moeten we ook zorgen dat de bibliotheek kan draaien. Gelukkig dat de gemeenteraad net besloten heeft tot verhoging van de bijdrage per inwoner tot ruim 13 euro. Het werd tijd, maar het is een stap voorwaarts.

Bouwen
En ik heb het vaak gehad over bouwen. Er is dringend behoefte aan woningen en daarbij ook betaalbare woningen. Er zit eindelijk beweging in. Aan de Leidseweg gaat nu bij Segaar/Arsenaal snel worden begonnen.

Het heeft allemaal lang geduurd, maar goed dat er nu toch actie komt. Ook andere projecten kunnen binnen afzienbare tijd beginnen, al zou een start van Starrenburg 3 echt als geroepen komen.

Het is ook plezierig wonen in Voorschoten, dat in de loop der jaren naar 25.000 inwoners is gegroeid en dan dus nog groter zal worden.

Helma Neppérus
Oud-Kamerlid en
oud-raadslid voor de VVD&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=voorschotensekrant.nl&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;
Meer berichten