<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Joop Bos, raadslid voor GroenLinks. Foto: GL
Joop Bos, raadslid voor GroenLinks. Foto: GL
Politiek

GroenLinks: op weg naar nieuwbouw Segaar met behoud van groen!

  Politiek

Na een lange periode van stilstand begint het nieuwbouwproject op het voormalige Segaar terrein aan de Leidseweg-Noord weer in beweging te komen. Rond dit project was een pilot gestart om ervaring op te doen met een nieuwe werkwijze. Het idee was dat ontwikkelaar en omwonenden ieder vanuit hun wensen en ideeën samen zouden werken, wat zou moeten resulteren in een mooi plan met veel draagvlak.

Deze aanpak sluit aan bij ideeën rond de toekomstige Omgevingswet, waarbij de overheid zich terugtrekt en vooral kaders en basisregels voor ontwikkeling vastlegt. Helaas waren die kaders in de pilot niet duidelijk voor de betrokken partijen, waardoor de pilot vastliep. Zoals afgesproken was na de behandeling van het rapport hierover, werd in de commissievergadering van 10 januari een voorstel voor een vervolgproces behandeld.

Dat de pilot is gestopt, wil niet zeggen dat er niet veel gedaan is. Omwonenden hebben veel informatie aangeleverd over wat zij graag behouden zien, de huidige problemen en hun verwachtingen. De ontwikkelaar heeft al meerdere stedenbouwkundige ontwerpen aangeleverd en voorstellen voor oplossingen gepresenteerd. Het college zal nu eerst de voorkeursvariant en het participatieverslag van de ontwikkelaar beoordelen. Vervolgens krijgen de omwonenden kans om hun reactie te geven op de bevindingen en plannen. 

Hier zat voor GroenLinks de grootste zorg. De heer Remijn, die insprak namens de omwonenden, maakte duidelijk dat omwonenden het ontwerp en het participatieverslag niet gezien hebben. Voor GroenLinks was dan ook voorwaarde dat omwonenden deze stukken tijdig ontvangen, zodat ze zich goed kunnen voorbereiden om hun reacties te kunnen geven. Ook de wijze waarop kan worden gereageerd moet duidelijk zijn. Wethouder Lamers heeft in haar toelichting aangegeven dat er in ieder geval een bijeenkomst zal komen en dat er voldoende tijd genomen wordt om het proces voor alle betrokken partijen goed af te wikkelen.

Het college zal reacties van alle belanghebbenden uiteindelijk meenemen in een voorstel aan de gemeenteraad, die hierover een besluit moet nemen. De raad zal dan ook een afweging moeten maken over de inzet van de gemeentegrond van het Arsenaal. Zoals de heer Remijn ook aangaf is het groen daar niet alleen belangrijk als lokaal park, maar ook voor waterberging bij zware regenbuien en verkoeling tijdens hittegolven. GroenLinks zal het proces volgen en blijven werken aan een uitkomst die groen behoudt en verbetert en leidt tot nieuwbouw die goed aansluit bij de omgeving.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten