<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Regio nieuws

Meer samenwerking en minder knallen

Het jaar 2019 is begonnen en de meeste inwoners willen net als ik zelf gaan voor een mooi en zelfstandig Voorschoten. Voorschoten krijgt weer een eigen burgemeester en dat is echt een stap voorwaarts zeker na alle dreigingen, dat we zouden worden opgeslokt.

We hebben ook geleerd als Voorschoten. Ik noem als eerste punt, we moeten echt goed naar centjes kijken, ook als dat voor de inwoners even niet leuk is. We moeten ook echt samenwerken met andere gemeenten. Wat betreft landschap als inwonersaantal, zou Wassenaar goed bij ons passen. Maar vanuit Wassenaar proefde ik de afgelopen jaren weinig enthousiasme en eigenlijk is die gemeente ook meer op de Haagse regio gericht. Dus samenwerken in de Leidse regio vind ik verstandig en dat zal bij voorbeeld punten raken als verkeer, ruimtelijke ordening, economie en het terrein van de zorg, waar taken door het Rijk bij de gemeenten zijn belegd. Het is het afgelopen jaar ook duidelijk geworden, dat de provincie Voorschoten graag ziet samenwerken met de Leidse regio in plaats van de bestaande nogal versnipperde situatie met samenwerking met de Leidse regio en Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Leiden en de Rijnlandroute
In het nog niet eens zo verre verleden hebben we als Voorschoten stevige discussies met Leiden gehad over de Rijnlandroute. Ik word weer bijna boos als ik dit schrijf. De houding van Leiden was toen niet prettig. Maar, dan komt het punt, blijven we daarbij stil staan of kijken we toch verder? Ik proef bij Leiden een nu meer open instelling en natuurlijk moeten we zelf onze prioriteiten aangeven. En samen met Oegstgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude hebben de kleinere gemeenten in de Leidse regio wat betreft inwoners een net zo grote stem als Leiden. Als Voorschoten zijn we een gemeente met veel groen en een bruisend centrum en dat willen we zo houden. We willen we ook dat er huizen komen voor jongeren en voor ouderen. Wel komt met dat laatste de vraag op, waar gaan we die dan bouwen? Op het terrein van nu de sporthal, die dan verplaatst zou moeten worden naar het Wedde?

Aanpak stoplichten en brug
Wat betreft het verkeer wordt het tijd, dat er met provincie en Leiden eindelijk afspraken komen over de provinciale brug bij de Lammenschans en over de afstelling van de stoplichten op weg naar die brug. Die afstelling vormt regelmatig een aanslag op mijn humeur en nu ik door zorg voor vrienden vaak in Leiden ben valt me op, dat je ook daar niet blij wordt van een rit richting Lammenschansbrug.

'Ik denk dat de ambtelijke samenwerking met Wassenaar nog even blijft maar samen wel nadenken over hoe nu verder'

Het wordt dus en boeiend jaar. Opvallend is dat we natuurlijk de ambtelijke samenwerking met Wassenaar hebben. Ik denk dat die nog even blijft, maar Voorschoten zal in overleg met Wassenaar moeten nadenken over hoe verder.

Naar minder geknal
Tot slot, een laatste punt van aandacht het vuurwerk. Er werd ook in Voorschoten weer veel vuurwerk afgeschoten lang door tot op woensdag 2 januari. De schade viel wel mee, maar eigenlijk is elke brand er een te veel. Het siervuurwerk in mijn eigen buurt tussen middernacht en half twee vond ik wel weer mooi. In Leiden las ik wel weer van relletjes en in veel grotere gemeenten waren er aanvallen op agenten en hulpverleners. Dat laatste is volstrekt onacceptabel. Het is aan de landelijke politiek om het voortouw te nemen over wat acceptabel is om af te schieten en op welke tijden, maar er moet wat gebeuren en laten daar de gemeenten in de Leidse regio ook samen naar kijken.

Helma Neppérus,
oud-Kamerlid en oud-Raadslid voor de VVD


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten