<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Het ontwerp van de Leidseweg Noord deel Zuid is goedgekeurd en het werk kan eind van dit jaar beginnen. Foto: Archief
Het ontwerp van de Leidseweg Noord deel Zuid is goedgekeurd en het werk kan eind van dit jaar beginnen. Foto: Archief
Politiek

Werk aan Leidseweg Noord (Zuid) kan van start

  Politiek

Het college van burgemeesters en wethouders heeft afgelopen dinsdag het definitieve ontwerp van de Leidseweg Noord, deel Zuid, vastgesteld. In het vierde kwartaal van dit jaar kan dan worden gestart met de uitvoeringswerkzaamheden. En daarmee komt een eind aan de verkeer- en wateroverlast waar bewoners al lang last van hebben. 

Het geduld van bewoners en ondernemers is aardig op de proef gesteld. Jaren waren zij met de gemeente in overleg over de herinrichting van dit deel van de Leidseweg Noord. Doel was om de weg toekomstbestendig in te richten. Toen de gemeente onder financieel toezicht van de Provincie kwam, werd het project tijdelijk in de kast gezet maar snel daarna weer opgepakt. Een aantal voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels al wel uitgevoerd. Zo werden alle bomen op de weg gekapt. 

Het definitieve ontwerp waar nu goedkeuring voor is, voorziet in een goed functionerend, aantrekkelijk en duurzame inrichting van de Leidseweg Noord deel Zuid, aldus de gemeente. 

Groot onderhoud aan de weg was hard nodig. Naast rioolvervanging is door de raad in oktober 2018 besloten de weg her in te richten naar een 30 km zone. Samen met de bewoners en ondernemers werd een schetsontwerp opgesteld. Dit schetsontwerp, waar zoveel mogelijk wensen in zijn verwerkt, is uiteindelijk omgezet in een Definitief Ontwerp (DO). Met dit DO kunnen de werkzaamheden in een bestek worden verwerkt en kan vervolgens de aanbestedingsprocedure voor dit project worden gestart. De gemeente verwacht dat het werk in het vierde kwartaal van start gaat. 

De volgende werkzaamheden worden onder andere verricht:
- Er komt een gescheiden rioolstelsel. Daardoor vloeit het hemelwater terug naar het oppervlaktewater in plaats van naar de afvalwaterzuiveringsinstallaties. Dit bespaart geld en energie en is goed voor het milieu.
- De Leidseweg wordt een erftoegangsweg en heeft géén functie voor doorgaand verkeer. Door de inrichting als een 30-km-zone, wordt het minder aantrekkelijk om via de Leidseweg van en naar Leiden te rijden.
- De realisatie van de 30-km-zone zorgt voor het terugbrengen van de snelheid, kleinschaligheid en het groene karakter van de Leidseweg Noord deel Zuid. Hierdoor komt het historische karakter van de weg terug.
- De wateroverlast in de privé tuinen wordt verminderd doordat de omwonenden op een drainage systeem kunnen worden aangesloten.

Wethouder Erika Spil (Omgevingsbeheer): ‘Ik ben blij met deze mijlpaal in dit project. We zijn een stap dichterbij in het oplossen van de waterproblematiek en het toekomst-bestendig maken van het zuidelijke deel van de Leidseweg Noord.’
Kernteam Leidseweg Noord: ‘Met het vaststellen van het definitief ontwerp zijn we een stap dichterbij. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet.’


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten