Afbeelding
Foto: GroenLinks Voorschoten

GroenLinks: Scholen toch de dupe van bezuinigingsdrang college

Politiek Persberichten Politiek

(Persbericht) Voor de verkiezingen leek het erop dat er snel begonnen kon worden met de bouw van nieuwe scholen. In zijn eerste begroting heeft wethouder Van der Elst van Voorschoten Lokaal die plannen meteen tot aan de volgende verkiezingen in de ijskast gezet, om in plaats daarvan geld op te potten. Een bittere pil voor met name de Fortgensschool, die zelfs al begonnen was met de voorbereidingen. 

Enkele jaren geleden heeft de gemeente afspraken gemaakt met de Voorschotense basisscholen over de huisvesting. Voor een aantal daarvan, de Fortgensschool voorop, is de nood onderhand hoog. De gebouwen zijn niet alleen fysiek op, maar voldoen ook steeds minder aan de eisen van modern onderwijs. Doordat de meerjarenbegroting tot voor kort een investering in scholenbouw voor 2024 bevatte, leek er gelukkig zicht te zijn op verbetering.

Toen Voorschoten Lokaal een jaar geleden liet weten geen ruimte te zien om de gemaakte afspraken na te komen tot er voldoende geld was opgepot, vond GroenLinks dat zorgwekkend. Destijds reageerde de partij verontwaardigd op de suggestie dat het de scholen wilde duperen en liet zich er in de verkiezingsperiode verder niet over uit. Nu ze de wethouder onderwijshuisvesting levert, blijken de zorgen gegrond. De Fortgensschool mag op zijn vroegst pas na de volgende verkiezingen hopen op een nieuw schoolgebouw en ziet de financiering van de lopende voorbereidingen bevroren worden. Voor de Nutsschool en de Emmaus dreigt ook jaren uitstel.

Een hele teleurstellende ontwikkeling, zeker omdat Voorschoten er op dit moment door de inspanningen van het vorig college financieel goed voorstaat en er voldoende reserves zijn om de investering te dekken. Er is dan ook geen goede reden om de geloofwaardigheid van de gemeente op deze wijze te grabbel te gooien. Opmerkelijk is ook dat de wethouder in deze aanpak de steun heeft van het CDA, dat zich tot voor kort steeds afficheerde als voorvechter van scholenbouw op kortst mogelijke termijn. 

Volgend jaar moet het beleid rond onderwijshuisvesting worden geëvalueerd en herijkt. GroenLinks zal dan aandringen op versnelling, om de scholen niet de dupe te laten worden van de bezuinigingsdrang van dit college.

Nieuws overzicht

Afbeelding
Eerste expositie van De Vertelfotograaf 18 uur geleden
Afbeelding
Nationale Voorleesdagen op de Peuterspeelzalen 19 uur geleden
Afbeelding
Roep om duidelijkheid 20 uur geleden 3
Afbeelding
Leiderdorper opgepakt voor overval Veurseweg 20 uur geleden
Afbeelding
Petitie skeelerbaan gemist? Teken alsnog! 27 jan, 18:51