GroenLinks raadslid Conny van der Krogt
GroenLinks raadslid Conny van der Krogt

GroenLinks Voorschoten verwacht dat de nieuwe Woonvisie doet wat werkt

Politiek Persberichten Politiek

(Persbericht) Tijdens de laatste commissievergadering van WRG (Wonen Ruimte Groen) zijn twee belangrijke onderwerpen over wonen besproken. 

De eerste, de regionale woonagenda geeft aan op welke manier er in onze regio tot 15.000 woningen de komende 10 jaar bij gaan komen. Belangrijk onderdeel van deze woonagenda is de focus op sociale woningbouw. 

Wethouder Van der Elst gaf aan dat dit de hoogste prioriteit krijgt bij het starten van nieuwe projecten in Voorschoten, waarbij het streefdoel 67% sociale woningbouw. Belangrijk is dus nu dat nieuwe projecten snel kunnen gaan starten. Daarom is een duidelijk overzicht van plaatsen waar in ons dorp gebouwd moet en kan gaan worden essentieel. 

GroenLinks raadslid Conny van der Krogt heeft, naar aanleiding van een bericht op NOS Nieuws, haar zorgen geuit over de monopolypositie en de macht die grote vastgoedbedrijven in middelgrote gemeenten hebben. “Het is belangrijk dat het college in Voorschoten hier heel alert op is. Als een initiatiefnemer minder woningen realiseert dan de afgesproken hoeveelheid sociale huur, betaalbare koop en betaalbare huur dan is hij verplicht een bijdrage te storten in het vereveningsfonds. Hiermee komt er meer geld beschikbaar om betaalbare woningen te bouwen.”

De bespreking van het tweede woononderwerp, de startnotitie Woonvisie Voorschoten was voor Conny aanleiding om een aantal suggesties mee te geven aan het college. Een belangrijk punt is de link met andere plannen. Denk hierbij aan de Centrumvisie, het klimaatadaptatieplan, de renovatie van het riool en alle bijbehorende plannen voor de wijk Adegeest. Maar ook het parkeerbeleid, wat volgens GroenLinks ook een plek moet krijgen in de woonvisie. 

De wethouder heeft toegezegd dat al deze visies en plannen met elkaar in verband komen te staan en bij het uitvoeren worden meegenomen. Als deze startnotitie wordt aangenomen in de raad van 9 maart gaat het college aan de slag met het ontwikkelen van de nieuwe woonvisie en worden in het tweede kwartaal van dit jaar participatie-sessies georganiseerd voor diverse organisaties, maar ook voor inwoners. 

Dit is dus een uitgelezen kans om mee te denken over het beleid wat voor de komende jaren wordt opgesteld. In het laatste kwartaal van dit jaar wordt het beleid dan definitief vastgesteld. GroenLinks Voorschoten is blij met deze kansen. Doen wat werkt! Doe dus mee, als de kans ervoor is.

Nieuws overzicht

Afbeelding
Schrijf je in voor De VoorschotenLoop! 1 uur geleden
Afbeelding
Nieuw in Brandweermuseum: Brandweer Electro-spel 5 uur geleden
Afbeelding
Centrumondernemers onaangenaam verrast door huisvesting ambtenaren in centrum 3 mrt, 09:26 13
André Ewijk heeft zijn Moments weer geopend. Genieten van heerlijk ijs!!
Moments is weer open! 2 mrt, 11:50 1
Afbeelding
Koudwatervrees 2 mrt, 10:00