D66-raadslid Patty Wijnen-Lunenburg
D66-raadslid Patty Wijnen-Lunenburg Foto: Anneke van Gruijthuijsen-Bos >> gruytphotography.com

D66: uitstelgedrag scholenbouw is onacceptabel

Politiek Persberichten Politiek

D66 maakt zich zorgen om de onderwijshuisvesting in Voorschoten. De komende jaren staan er drie nieuwe basisscholen op de planning: de Fortgensschool in de periode 2023-2026 en de Nutsschool en Emmaus in de periode daarna. Het college geeft in het coalitieakkoord aan dat goede onderwijshuisvesting cruciaal is en prioriteit heeft. Maar ondertussen is er nog geen stap gezet. 

Het onderwijs komt hierdoor in de knel volgens D66-raadslid Patty Wijnen-Lunenburg. “Met oog op de nieuwbouw is onderhoud van de oude gebouwen uitgesteld. Maar omdat het nu allemaal langer lijkt te gaan duren, moeten deze kosten toch gemaakt gaan worden. Daarnaast heeft bijvoorbeeld de Fortgensschool een onderwijsconcept dat nu niet uitgevoerd kan worden omdat het gebouw niet voldoet. Dit gaat ten koste van leerplezier en werkplezier van de leerkrachten. Tevens schaadt het de vertrouwensband tussen scholen en de gemeente als afspraken over de nieuwbouw eenzijdig worden gewijzigd.”

In de commissie Mens & Samenleving op 20 april jl. heeft D66 aangegeven dat het onacceptabel is om de nieuwbouw nog langer uit te stellen. Voorafgaand aan de zomervakantie stelt de gemeenteraad de kaders vast voor grote besluiten. D66 benadrukt het belang dat het college zich inspant om de nieuwbouw toch voor elkaar te krijgen volgens de eerder gemaakte afspraken. In de Kadernota kan dit vervolgens worden bekrachtigd.

Nieuws overzicht

Afbeelding
Nieuw bestuur Vereniging Noord Hofland en Frans Bakker erelid 11 uur geleden
Afbeelding
Veurs Lyceum doet mee aan Rijnlandcup 11 uur geleden
Afbeelding
VVD: Belangrijke stappen voor woningenbouw Voorschoten 20 uur geleden
Afbeelding
Archeo-workshop voor kinderen in Museum Voorschoten 20 uur geleden
Afbeelding
Wethouder Hubert Schokker start campagne 'Voorschoten gaat voor afval scheiden' 5 jun., 11:01 1