CDA-raadslid Mark van Oostrom. Foto: CDA
CDA-raadslid Mark van Oostrom. Foto: CDA

CDA: Meer geld reserveren voor nieuwe scholen

Politiek Politiek

(Persbericht CDA) In de commissie Mens en Samenleving is het Integrale Huisvestingplan (IHP) Onderwijs besproken. Op grond van dit plan krijgen de Fortgensschool, de Emmausschool en de Nutsschool in de komende jaren nieuwe schoolgebouwen.

CDA raadslid Mark van Oostrum: "Het CDA is tevreden met het nieuwe onderwijshuisvestingsplan. Zowel de Fortgensschool, de Nutsschool als de Emmausschool krijgen nieuwe, duurzame gebouwen. De drie scholen zijn bouwkundig in slechte staat. Bovendien zijn de huidige schoolgebouwen niet toegerust op modern onderwijs, omdat er onvoldoende aparte ruimten voor de begeleiding van leerlingen zijn. Uit onze gesprekken met de schoolbesturen blijkt dat de volgorde waarin de nieuwbouw in de komende jaren wordt gebouwd, ook door de besturen wordt gesteund. Dat is natuurlijk heel mooi en erg belangrijk."  

Tijdens de behandeling van het plan in de commissie heeft Van Oostrum aandacht gevraagd voor de betaalbaarheid van de nieuwbouw: "Uit onze schriftelijke vragen is gebleken dat de gemeente elk jaar meer dan 1 miljoen euro voor onderwijshuisvesting ontvangt. Helaas hebben wij moeten constateren dat dit geld nu niet wordt ingezet voor onderwijshuisvesting, maar wordt uitgegeven aan andere gemeentelijke taken. Daardoor is er nu niet voldoende geld gereserveerd voor de nieuwbouw van twee van de drie scholen. Het CDA heeft daarom voorgesteld vanaf nu een reserve in de begroting op te nemen. Deze reserve kan dan worden gevuld met het geld dat Voorschoten voor onderwijshuisvesting ontvangt vanuit Den Haag.

Mark van Oostrum: "Als we in Voorschoten goed onderwijs willen behouden dan moeten we ook zorgen dat we de nieuwe scholen dadelijk op een verantwoorde wijze kunnen betalen. De betaalbaarheid van nieuwe schoolgebouwen zou volgens Van Oostrum niet afhankelijk moeten zijn van mogelijke (grond)opbrengsten van andere projecten. "Het instellen van een financiële reserve past goed bij dit uitgangpunt". Het voorstel om een reserve in te stellen voor de nieuwbouw van de scholen werd door het college en diverse andere fracties overgenomen.

Naast het instellen van een financiële reserve voor nieuwe scholen heeft het CDA in de commissie aandacht gevraagd voor het gymnastiekonderwijs. Van Oostrum: "In het onderwijsplan wordt ons inziens te weinig aandacht besteed aan goed bewegingsonderwijs en het belang van goede spreiding van gymlokalen over ons dorp. De afstanden tussen school en gymzalen zijn niet altijd optimaal. Dit is een onwenselijke situatie.We willen dat in het plan meer aandacht komt voor de juiste beschikbaarheid van gymzalen. Ook hiervoor zal meer voor moeten worden gespaard."  


 

Nieuws overzicht

Afbeelding
Nieuw bestuur Vereniging Noord Hofland en Frans Bakker erelid 11 uur geleden
Afbeelding
Veurs Lyceum doet mee aan Rijnlandcup 11 uur geleden
Afbeelding
VVD: Belangrijke stappen voor woningenbouw Voorschoten 19 uur geleden
Afbeelding
Archeo-workshop voor kinderen in Museum Voorschoten 19 uur geleden
Afbeelding
Wethouder Hubert Schokker start campagne 'Voorschoten gaat voor afval scheiden' 5 jun., 11:01 1