<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl

Verkeersmiddag op OBS de Vos

Op vrijdag 28 september werd rondom de Openbare Basisschool (OBS) de Vos, locatie Multatulilaan in Voorschoten een verkeersmiddag gehouden. Doel was om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid rond de school.

Uit peilingen onder buurtbewoners blijkt dat het merendeel voor aanleg van snelheidsbeperkende maatregelen is. Uit een eerder dit jaar gehouden enquête onder ouders van leerlingen van de school blijkt dat de verkeersveiligheid rondom de school als onvoldoende wordt ervaren. In 2017 heeft een rondgang door de wijk met de gemeente al tot verbeterpunten geleid waarvan een aantal is gerealiseerd. Aanvullend hierop presenteerde de Werkgroep Verkeersveiligheid rondom OBS de Vos verbeteringen die zijn geadviseerd door verkeersdeskundigen van de politie.

Uit de presentatie ontstond een discussie onder de aanwezigen, een mix van ouders, buurtbewoners, lokale politiek en diverse instanties op het gebied van verkeersveiligheid. Met name het ontbreken van een zebrapad op de Annie M.G. Schmidtlaan en de onoverzichtelijke oversteek op de Multatulilaan, waar ook nog eens hard gereden wordt, waren duidelijke knelpunten. Daarnaast werd geconstateerd dat buurtbewoners elkaar ook vaker aan kunnen spreken op het gedrag in het verkeer. De aanwezige medewerker van Veilig Verkeer Nederland bood aan de buurt hierbij te ondersteunen.

De infrastructurele maatregelen zouden nog wel eens vertraagd kunnen worden door de besluitvorming rondom de niet gerealiseerde tweede ontsluiting van de wijk Park Allemansgeest via de Multatulilaan. Nu de besluitvorming rondom de Rijnlandroute onherroepelijk is vastgesteld, is de gemeente Voorschoten weer aan zet om een besluit te nemen over het realiseren van deze wijkontsluiting. Op de vraag hoeveel tijd dit nog in beslag gaat nemen antwoordde wethouder Lamers 'een half jaar kan ik niet beloven maar veel langer kan het niet meer duren.' De werkgroep Verkeersveiligheid rondom OBS de Vos zal in ieder geval op korte termijn om tafel gaan zitten met de gemeente om de verbetering van de infrastructuur te bespreken.

Qua maatregelen om het gedrag te beïnvloeden werd de middag buiten vervolgd met een remwegdemonstratie waarbij buurtbewoners en alle kinderen van de Vos het verschil in remweg bij verschillende snelheden konden zien. Daarbij kent de wijk nu drie nieuwe verkeersborden om aandacht te vragen voor de gereden snelheden. Deze borden zijn gemaakt door leerlingen van De Vos in een ontwerpwedstrijd. Wethouder Lamers sloot de middag af door de winnaars van de ontwerpwedstrijd in het zonnetje te zetten. De bekroonde borden zijn direct geplaatst aan verschillende toegangswegen van de schoolzone in de wijk.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten