<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl

Zorgen om vervuilde bagger in Meeslouwerplas

Oud-directievoerder baggerbestekken in Zuid-Holland meldt ernstige misstanden bij de verwerking van bagger in Vlietland

Al een aantal jaren woedt er een discussie over de weigering van Gedeputeerde Staten (GS) om bij watersport- en recreatiegebied Vlietland en de Vogelplas Starrevaart een geluidsscherm langs de A4 aan te leggen. Een groot deel van Provinciale Staten (PS), de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten en verschillende natuur- en milieu- en bewonersorganisaties willen, dat het provinciebestuur zijn afspraken nakomt en het geluidsscherm dus wel aanlegt.

Een van de argumenten van GS om geen scherm aan te leggen houdt in, dat de aanleg daarvan betaald zou worden uit de opbrengsten van het verwerken van grond en bagger in de Meeslouwerplas in Vlietland. En volgens GS was er onvoldoende aanbod van grond en ontbrak het dus aan opbrengsten voor de aanleg van het geluidsscherm.

Intussen heeft zich bij vier natuur- en milieuorganisaties (de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart) de grondmarktdeskundige Aad den Draak gemeld, die in de periode 2010 – 2012 voor de provincie Zuid-Holland de directie heeft gevoerd over een aantal baggerwerken in de provincie en de verwerking van grond en bagger in de Meeslouwerplas. BAM Wegen zou voor de verwerking in de Meeslouwerplas zorgen.

In een schriftelijke verklaring stelt de heer Den Draak, dat er in de periode 2010 – 2014, en zelfs tot en met 2017, meer dan voldoende aanbod van grond en bagger was, maar dat BAM voor het storten daarvan in de Meeslouwerplas veel te hoge prijzen rekende, zodat het voor de aanbieders zelfs goedkoper was hun materiaal per boot naar Gelderland en zelfs naar Limburg af te voeren.

De provincie handelde onrechtmatig

BAM had zulke vrijheden, omdat de provincie in een overeenkomst met dat bedrijf een (voor derden geheimgehouden) bepaling had opgenomen, dat de overeenkomsten dus ook de daarin overeengekomen prijzen konden worden aangepast als gewijzigde en onvoorziene omstandigheden daarom zouden vragen. Die bepaling stond volgens Den Draak niet in de aanbestedingsstukken en had dus ook niet mogen worden opgenomen in de daaropvolgende afspraken met BAM.

De overheid hoort bij openbare aanbestedingen namelijk voor een gelijk speelveld te zorgen. De provincie heeft BAM bevoordeeld door na de openbare aanbesteding een afspraak met dat bedrijf te maken waar andere ondernemingen eventueel ook wel van hadden willen profiteren. Dit zorgde voor een ongelijk speelveld. Daarmee handelde de provincie dus (ook volgens haar eigen adviseurs) in strijd met de wet, onrechtmatig.

Een politieke doodzonde

Dat GS – ook in antwoord op Statenvragen – telkens hebben beweerd dat er onvoldoende grondaanbod was, staat op zeer gespannen voet met de werkelijkheid. GS hebben de provinciale volksvertegenwoordigers dus herhaaldelijk onvolledig en onjuist geïnformeerd, wat in het algemeen als politieke doodzonde wordt beschouwd.

Gratis RijnlandRoute-grond

De heer Den Draak noemt het in zijn verklaring ook "bijzonder", dat de provincie heeft bepaald, dat de aannemer die de RijnlandRoute aanlegt gratis (en bovendien zonder milieuverplichtingen) een enorme hoeveelheid (ongeveer een half miljoen kuub) grond in de Meeslouwerplas mag storten. Ook daardoor ontstaan zodoende geen opbrengsten voor de aanleg van het geluidsscherm.

Asbesthoudende bagger

In zijn verklaring uit de heer Den Draak ook zijn ernstige zorg over het storten van asbesthoudende bagger uit de Ringvaart Haarlemmermeer in de Meeslouwerplas. Die bagger maakte deel uit van een partij waarvan een deel gestort is op een weiland bij Bennebroek (gemeente Heemstede). Dit werd volgens Den Draak gestopt nadat er een te grote hoeveelheid asbest in deze bagger werd vastgesteld. Het restant van diezelfde bagger werd vervolgens - zonder controle op schadelijke stoffen - in de Meeslouwerplas gestort. Volgens Den Draak was deze stort niet toegestaan; de noodzakelijke onderzoeken daarvoor ontbraken. De natuur- en milieuorganisaties houden de provincie Zuid-Holland daar aansprakelijk voor.

Onafhankelijk onderzoek

Gezien de ernst van de aantijgingen pleiten de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart voor een onafhankelijk en openbaar onderzoek naar de gang van zaken.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten